Hoe jouw medicatieschema je leven kan redden

​​​Heb je een chronische ziekte en neem je meerdere geneesmiddelen? Jouw huisapotheker kan jouw behandeling opvolgen en je jouw medicatieschema bezorgen.
Met een medicatieschema van je huisapotheker, heb je een krachtig hulpmiddel om je behandeling goed in eigen handen te nemen.


Heb je een chronische ziekte en neem je meerdere geneesmiddelen? Kies jouw huisapotheker! Hij of zij kan de evolutie van jouw behandeling opvolgen en je medicatieschema steeds up-to-date houden… dat kan je leven redden, net zoals bij Miriam misschien wel het geval was!

Tijdens de eerste coronagolf kon Miriam (68) van de ene dag op de andere haar ochtendkoffie niet meer ruiken of proeven. Meteen gingen er alarmbellen af: ze was toch niet besmet met het coronavirus? Daar had ze al sinds het uitbreken van de pandemie schrik voor, want als exkankerpatiënt met hartproblemen behoort ze heel duidelijk tot de risicogroep voor covid-19.

Ze belde haar huisarts, die voor haar een test regelde. Ondertussen begon ze zich ook slecht te voelen: koorts, een nauw gevoel in haar borstkas… Toen de test positief terugkwam en haar toestand vrij snel verslechterde, vroeg de arts Miriam om uit voorzorg naar het ziekenhuis te gaan en zeker een overzicht van haar thuismedicatie mee te nemen. Zo zouden de artsen in het ziekenhuis snel een veilige behandeling voor haar kunnen opstarten. In de strijd tegen dit onbekende virus, telt immers iedere minuut. 

Miriam belde daarop snel haar huisapotheker en legde de situatie uit. Haar huisapotheker drukte voor haar meteen de meest recente versie van haar medicatieschema af, en stak het gauw bij Miriam in de bus. Tegen de tijd dat Miriam wat persoonlijke spullen in een tas had verzameld, hoefde ze enkel nog haar medicatieschema uit de bus te graaien en kon ze vertrekken naar het ziekenhuis.
Vandaag is Miriam volledig hersteld van COVID-19 en heeft ze diep respect voor de artsen die haar verzorgd hebben, en haar huisapotheker die op haar vraag meteen een compleet en actueel overzicht van haar medicatie had klaarstaan. Ze had er nooit bij stilgestaan dat haar medicatieschema zo’n belangrijk verschil kon maken… en misschien wel haar leven heeft gered?


Je medicatieschema, een dienst van jouw huisapotheker

Je huisapotheker heeft een compleet overzicht van jouw medicatie. Hij is er wettelijk toe verplicht om jouw voorgeschreven geneesmiddelen die hij aflevert, te registreren in jouw Farmaceutisch Dossier. In het belang van jouw gezondheid, kan hij dat ook doen voor de geneesmiddelen die niet voorgeschreven zijn door jouw arts en gezondheidsproducten die je bij hem haalt, tenzij je dat niet wenst natuurlijk. Al die informatie kan hij in jouw medicatieschema integreren, en aanpassen bij de minste wijziging in jouw behandeling. 

Een behandeling is pas effectief als je ze goed opvolgt. Lukt dat niet, omdat je bijvoorbeeld veel verschillende geneesmiddelen op verschillende tijdstippen moet nemen en je soms het overzicht kwijtraakt, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid en levenskwaliteit. Je ziekte kan blijven duren of verergeren, je moet misschien extra onderzoeken ondergaan… ongewild leidt dat soms zelfs tot een ziekenhuisopname.

Met een medicatieschema van je huisapotheker, heb je een krachtig hulpmiddel om je behandeling goed in eigen handen te nemen. Op dat medicatieschema staat namelijk ieder geneesmiddel dat je moet nemen, vermeld. Er staat per geneesmiddel ook bij hoe je het moet nemen, hoeveel en op welke manier. Ook eventuele gezondheidsproducten die je gebruikt, staan daarop. Het is een handig overzicht waarmee je het risico op ongewenste bijwerkingen, verergering van klachten en ziekenhuisopnames sterk kan verminderen! 

Deel je dat overzicht bovendien met jouw zorgteam, dan kunnen ook andere zorgverleners hun behandeling vlot afstemmen op wat je al neemt. Zo word je steeds op de meest veilige en optimale manier verzorgd.


Tip

Hang je medicatieschema thuis op je koelkast of op een goed zichtbare plek, en bewaar een kopie in je portefeuille of handtas, of in digitale versie op je smartphone.


 ​​​​


Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie