Maximumfactuur: plafondbedrag bereikt?

​Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de maximumfactuur bescherming. Zodra het plafondbedrag bereikt is, hoef je geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen.​


​De maximumfactuur zorgt ervoor dat de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen beperkt blijven.


​​Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de maximumfactuur bescherming. Zodra het plafondbedrag bereikt is, hoef je geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen.

Gezondheidszorg is duur, al sta je daar meestal niet bij stil. In ons land neemt de ziekteverzekering immers het grootste deel van je medische kosten voor haar rekening. Je persoonlijke bijdrage, het remgeld, is vrij beperkt. Maar als je veel geneesmiddelen of geneeskundige verzorging nodig hebt, kunnen de kosten hoog oplopen. Daarom werd de maximumfactuur (MAF) in het leven geroepen. Die beschermingsmaatregel zorgt ervoor dat de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen beperkt blijven tot een plafondbedrag. Zodra dat plafond bereikt is, hoef je gedurende de rest van het jaar geen remgeld meer te betalen.

Het plafondbedrag

In principe hangt het plafondbedrag af van het netto belastbaar gezinsinkomen (van twee jaar eerder – het plafond voor 2020 is gebaseerd op het gezinsinkomen van 2018). Dat wordt de Inkomens-MAF genoemd. Voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (en voor de personen die zij ten laste hebben) bedraagt het plafondbedrag 477,54 euro. Dat wordt de Sociale MAF genoemd. Kinderen tot 19 jaar en chronisch zieken genieten extra bescherming. Voor kinderen tot 19 jaar bedraagt het plafondbedrag 689,78 euro. Voor mensen met het statuut ‘chronische aandoening’ wordt het plafondbedrag met 106,12 euro verminderd.

Het plafondbedrag voor 2020*

Netto belastbaar gezinsinkomen

Plafond

Tot € 19.277,55 

€ 477,54

Van € 19.277,56 tot € 29.635,62

€ 689,78

Van € 29.635,63 tot € 39.993,73 

€ 1.061,20

Van € 39.993,74 tot € 49.920,24

€ 1.485,68

Vanaf € 49.920,25

€ 1.910,16

*De bedragen worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

Welke medische kosten?

Welk​e kosten tellen mee voor de berekening van het maximumbedrag?

  • remgeld voor verstrekkingen van artsen en andere zorgverleners,
  • remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A, B en C en voor magistrale bereidingen,
  • remgeld voor technische prestaties (bv. operaties, röntgenfoto's, labo-onderzoeken...),
  • persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een (psychiatrisch) ziekenhuis,
  • forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisaties,
  • enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren van minder dan 19 jaar,
  • endoscopisch materiaal (bij een kijkoperatie) en viscerosynthesemateriaal,
  • afleveringsmarges voor implantaten, zoals een pacemaker en een heupprothese.

​Plafondbedrag bereikt?

Je ziekenfonds houdt je medische kosten bij. Zodra je plafondbedrag bereikt is, wordt je apotheker op de hoogte gebracht en hoef je geen remgeld meer betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen. De andere remgelden betaalt je ziekenfonds je automatisch terug. Ook daarvoor hoef je zelf niets te doen.​

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie