Jodiumtabletten: doe niets overhaast


De huidige situatie in Oekraïne en bezorgdheid over de nucleaire risico's die dat gewapend conflict inhoudt, leiden tot een verhoogde vraag naar jodiumtabletten.Die geneesmiddelen mogen nooit ingenomen worden zonder groen licht van de overheid, want ze houden risico's in.


De huidige situatie in Oekraïne en bezorgdheid over de nucleaire risico's die dat gewapend conflict inhoudt, leiden tot een verhoogde vraag naar jodiumtabletten. De uitleg en het advies van de apotheker over dat geneesmiddel moet je goed onthouden, want enkel door jodium op het juiste moment in te nemen, werkt het optimaal. Regel nummer één: volg de richtlijnen van de overheid.

Geen gevaar

In een mededeling informeert het Nationaal Crisiscentrum over de huidige situatie en dat het conflict in Oekraïne op dit moment geen gevaar inhoudt voor de gezondheid van de Belgische bevolking. Jodiumtabletten in huis halen is in deze situatie dus niet nodig. Vooral omdat de mogelijke uitstoot van radioactief jodium geen betrekking heeft op centrales die niet meer actief zijn, zoals de kerncentrale van Tsjernobyl, preciseert het crisiscentrum. Zelfs al is het nuttig om de tabletten in huis te hebben, hoef je je dus niet te haasten naar de apotheek.

Waarom jodiumtabletten?

Bij een nucleair incident kan radioactief jodium vrijkomen in de lucht en in ons lichaam terechtkomen. In het lichaam hoopt dat jodium zich op in de schildklier, wat het risico op kanker en andere ziekten verhoogt. Vooral kinderen en jonge mensen lopen het grootste risico.

Het stabiel (niet-radioactief) jodium in de tabletten die door de apotheker worden afgeleverd, verzadigt de schildklier, die dan geen radioactief jodium meer kan opnemen. Opgelet, de jodiumtabletten beschermen je enkel tegen radioactief jodium, maar niet tegen andere radioactieve stoffen (cesium, strontium …). Daarom moet je in het geval van een nucleair incident altijd zo snel mogelijk binnen gaan schuilen, met ramen en deuren dicht, en ventilatiesystemen uit.

Voor wie?

Alle burgers in België kunnen gratis jodiumtabletten verkrijgen bij de apotheker, maar ze zijn niet voor iedereen aanbevolen. Bij allergie bijvoorbeeld, en voor personen vanaf de leeftijd van 40 jaar, want dan is het risico op kanker door radioactief jodium kleiner dan het risico op eventuele ongewenste effecten van het nemen van stabiel jodium.

Het is aanbevolen om jodiumtabletten in huis te hebben voor:

  • Personen die in de omgeving van een nucleaire site leven (meer bepaald alle inwoners en collectiviteiten in gemeenten binnen een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire site – 10 km in het geval van het IRE in Fleurus).

  • Kinderen tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Het is ook aanbevolen aan collectiviteiten die verantwoordelijk zijn voor kinderen (kinderopvang, kleuter-, lagere en middelbare scholen, kinderdagverblijven …) om uit voorzorg over jodiumtabletten te beschikken. Het federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) geeft een overzicht op z'n site.

Wanneer innemen?

We kunnen het niet genoeg herhalen: neem nooit jodiumtabletten in op eigen initiatief. Wacht op de aanbeveling van de bevoegde overheden die, in geval van een incident waarbij de inname van jodium noodzakelijk is, de bevolking zullen informeren via de media en BE-Alert.

De huidige situatie vereist niet dat je jodiumtabletten inneemt of ze snel moet gaan halen in de apotheek.

Hoe innemen?

Eén doosje volstaat voor een gezin van 4 personen. De posologie staat duidelijk vermeld op de verpakking: ¼ tablet voor baby's tot 1 maand, ½ tablet voor een kind van 1 maand tot 3 jaar, 1 tablet voor een kind van 3 jaar tot 12 jaar en 2 tabletten tegelijk innemen voor personen van 12 tot 40 jaar.

Los de juiste dosis op in een klein beetje water. Die oplossing kan ingenomen worden met wat extra water, fruitsap of moedermelk.

Bewaring

Zoals zout, behouden de jodiumtabletten hun eigenschappen vele jaren zonder in werking te minderen. Bewaar ze afgeschermd van licht en vocht, in de oorspronkelijke verpakking. Ze blijven minstens 10 tot 15 jaar na productie bruikbaar. Als je dus al jodiumtabletten in huis hebt liggen, is het niet nodig om er nieuwe te halen.

Meer info

Raadpleeg de website nucleairrisico.be, download de informatiebrochure “Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?", of informeer je bij je apotheker.​


Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie