Apotheek van wacht
Tussen 22u en 9u: gelieve het nummer
0903 99 000 te bellen [1,50 EUR/Min]

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek in uw buurt

Vind een apotheek in uw buurt

Welkom op Apotheek.be

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen
Uw geïnformeerde toestemming geven betekent dat u de zorgverleners aan wie u uw gezondheid toevertrouwt, de mogelijkheid biedt om hiervan een globaal overzicht te behouden. Niets dan voordelen voor de kwaliteit van de zorgen!
Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid lanceren een grote informatiecampagne over het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens en over de geïnformeerde toestemming.
Door het uitwisselen van medicatiegegevens zijn dergelijke risico’s uitgesloten. Vandaar dat u er alle belang bij heeft om uw toestemming te geven voor deze extra veiligheid
Enkele nuttige tips om vervelende situaties te voorkomen
Wanneer de apotheker u een geneesmiddel of een ander in de apotheek beschikbaar product aflevert, staat hij borg voor de kwaliteit, wat u meer veiligheid biedt.
In België is de apotheker verplicht om de kwaliteit te waarborgen van de geneesmiddelen die hij aflevert.
Uw apotheker heeft namelijk al het nodige gedaan om te controleren dat dit geneesmiddel geschikt is voor u