Goed om te weten wanneer u een bijsluiter wilt raadplegen op onze site.

Bent u de bijsluiter van uw geneesmiddel kwijt ?

Kunt u de (te) kleine lettertjes op de bijsluiter van uw geneesmiddel niet lezen ?

Wilt u zich gewoon informeren ?

Met deze zoekrobot kunt u op elk moment de bijsluiter van een geneesmiddel raadplegen.

Waarschuwing:

  • De vermelde prijzen van de geneesmiddelen (specialiteiten) zijn maximumprijzen zoals vastgesteld door de minister van Economische Zaken
  • De prijzen van de gezondheids- en verzorgingsproducten (zoals de cosmetica, voedingssupplementen) zijn indicatief, meegedeeld door de firma's, zonder enige verplichting voor de apotheker.
  • Opgelet : voor elke prestatie gedurende de wachtdiensturen heeft uw apotheker recht op een wachthonorarium. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan onze infopagina - klik hier

Goed om weten over de bijsluiter…

Voor elk geneesmiddel bestaat er een bijsluiter voor het publiek (bijgevoegd in de verpakking van het geneesmiddel) en een samenvatting van de kenmerken van het product of SKP (specifiek bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars). Beide documenten worden goedgekeurd in het kader van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie van het geneesmiddel en vormen de informatie en fundamentele referentie voor het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van het geneesmiddel.

In dit deel van de website kunt u de bijsluiter voor het publiek van in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met vrije aflevering of onderworpen aan een voorschrift, raadplegen en afdrukken.

De bijsluiter voor het publiek van de geneesmiddelen wordt voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. 

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Het ontbreken van een geneesmiddel in de lijst op deze website, wil niet zeggen dat het niet gecommercialiseerd is of dat het gebruik ervan niet aanbevolen is. 

Vraag meer info aan uw apotheker.

 

 

U kunt ook steeds per mail informatie aanvragen bij het FAGG: info.medecines@fagg-afmps.be 

Meer informatie over de SPK’s vindt u op www.fagg.be

Bron : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. FAGG.