Iemand valt flauw in de straat; een voetganger wordt voor jouw ogen aangereden; je buurvrouw is radeloos omdat haar kind een giftig product heeft ingeslikt… Dit zijn enkele voorbeelden die je ooit zou kunnen tegenkomen en waarvoor je de hulpdiensten moet bellen.

Deze situaties zijn zeer stressvol en iedereen reageert op zijn manier. Tussen het superheldgedrag en de vlucht, raakt de grote meerderheid min of meer van slag, en dat is normaal. Personen die dit soort situaties al hebben meegemaakt, raken ongetwijfeld minder onder de indruk.

Tenzij je een EHBO-cursus hebt gevolgd, zal je niet altijd de nodige beheersing en kennis hebben om de hulpdiensten op een doeltreffende manier erbij te roepen. Dit zou jou echter niet mogen verhinderen te handelen en iemand te helpen.

Enkele tips om de kluts niet kwijt te raken wanneer je iemand wil helpen wanneer er geen EHBO'er of arts ter plekke is:

 • In de eerste plaats, memoriseer de nummers 100 of 112 die in onze lijst met noodnummers staan.
 • Probeer de situatie te evalueren zodat je zo goed mogelijk kunt antwoorden op de vragen van de hulpdiensten:
  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe is het gebeurd?
  • Wanneer is het gebeurd?
  • Zijn er slachtoffers? Hoeveel?
  • Waar ben je?
   • Achterhaal de straatnaam, geef het dichtstbijzijnde huisnummer.
  • Wat is de toestand van het (de) slachtoffer(s)?
   • Is het slachtoffer bij of buiten bewustzijn?
   • Zijn er zichtbare wonden?
   • Klaagt het slachtoffer over pijn en waar?
  • Is het een verkeersongeluk? Hoe zijn de veiligheidsomstandigheden?
   • Op welk deel van de openbare weg is het gebeurd?
   • Is er gevaar voor het/de slachtoffer(s) en de andere gebruikers?
 • Indien je aanvoelt dat je niet in staat bent deze oproep te doen, vertrouw de taak toe aan iemand die rustiger is.
 • Opgelet, het oproepen van gespecialiseerde nooddiensten zoals het Antigifcentrum en het Brandwondencentrum vervangt de 100- of 112-oproep niet. Geef voorrang aan de hulpdiensten!

Het Rode Kruis geeft ook nog enkele tips mee in de 'Eerste hulpgids' bestemd voor EHBO'ers:

Welke informatie moet worden meegedeeld aan de 100 of 112?

Locatie

 • Het volledig adres: straat, nummer, gemeente…
 • De exacte plek: verdieping, kantoornummer.
 • Op de weg: richting van het verkeer, kilometerpaal…

Slachtoffers

 • Het aantal.
 • De leeftijdscategorie: baby, kind, volwassene, oudere.
 • Gezondheidstoestand: bewustzijn, ademhaling, bloedingen, zwangere vrouw…
 • Bijzondere omstandigheden: slachtoffer is toegankelijk, gekneld…

Situatie

 • De aard: val, brandwonde, flauwte, verkeersongeluk…
 • De omstandigheden: wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd?

Andere inlichtingen

 • Onmiddellijk of eventueel gevaar: brand, ontploffing, uitwasemingen,…

Bron: Eerste hulpgids – Rode Kruis van België