Lezen voor gebruik met Raf Walschaerts

Op 3 avonden in januari brengt meester-verteller Raf Walschaerts 3 mooie verhalen over kinderen, voor die bewustmakingscampagne van de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum. 


​De campagne is belangrijk, omdat er jaarlijks ongeveer 5.000 ongevallen plaatsvinden met jonge kinderen (van 1 tot 5 jaar) en chemische producten.


Net nu onze cultuurbeleving al héél lang op een laag pitje staat, bieden de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum een mooie gelegenheid om even dat bijzondere gevoel op te snuiven, dankzij een nieuwe campagne 'Lezen voor gebruik'. Een campagne die ons bewust maakt voor de gevaren van huishoudelijke producten voor (jonge) kinderen. Kijk je mee? ​

Op 3 avonden in januari brengt meester-verteller Raf Walschaerts 3 mooie verhalen over kinderen, voor die bewustmakingscampagne van de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum. Daarin vertelt hij hoe kinderen naar de wereld rondom hen kijken, en hoe je als ouder daarop kan inspelen en gevaarlijke situaties met huishoudelijke producten kan vermijden. De kernboodschap? Door te “lezen voor gebruik", natuurlijk! 


 

Online theater  

De video's van de verhalen kan je online bekijken en beluisteren op 24, 27 en 31 januari om 18u via de Facebookpagina van de campagne 'Lezen voor gebruik'. Een verhaaltje duurt 5 minuten. Elke keer wordt er een ander verhaaltje verteld. De video's zijn nadien ook te bekijken op de website www.lezenvoorgebruik.be

5.000 ongevallen 

De campagne is belangrijk, omdat er jaarlijks ongeveer 5.000 ongevallen plaatsvinden met jonge kinderen (van 1 tot 5 jaar) en chemische producten. Nu we met z'n allen meer thuis zijn en door het coronavirus ook meer schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen - zoals bleekwater en hydroalcoholische handgels - gebruiken, is het belangrijk om als ouder bewust te zijn van de gevaren en het etiket van die producten voor gebruik aandachtig te lezen.

Meer informatie vind je in deze aankondiging en op de website lezenvoorgebruik.be
Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie