Zelfzorgmedicatie? Vraag raad aan je huisapotheker

Het gebruik van voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten is door de coronacrisis nog sterk toegenomen. Zelfmedicatie is niet altijd zonder risico’s. Vandaar het belang van een gepaste begeleiding door je apotheker. ​


Zoals de overgrote meerderheid van de bevolking, neem je wellicht geregeld je toevlucht tot zelfmedicatie. Dankzij het advies en de begeleiding van jouw apotheker houdt dat geen risico’s in.


Paracetamol tegen hardnekkige hoofdpijn, hoestsiroop om - eindelijk! - 's nachts te kunnen slapen, zuigtabletten tegen brandend maagzuur... Wie heeft nog nooit op eigen initiatief voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten gebruikt om pijn of een ongemak snel te verlichten en zich beter te voelen?

Hoewel die producten heel gemakkelijk toegankelijk zijn en vaak als volkomen onschadelijk worden beschouwd, zijn het geen gewone alledaags consumptieproducten. Want ze zijn niet altijd zonder risico’s. Integendeel, ze kunnen soms leiden tot incidenten of ernstige complicaties wanneer ze:

 • In grote hoeveelheden worden gebruikt,
 • te vaak of te lang worden ingenomen, 
 • op ongeschikte momenten worden ingenomen,
 • gebruikt worden terwijl je gezondheidstoestand dat niet toelaat,
 • gelijktijdig gebruikt worden met andere geneesmiddelen waarmee interacties kunnen ontstaan,
 • gebruikt worden terwijl je je huisarts zou moeten raadplegen.

Paracetamol, dat terecht beschouwd wordt als het eerste keuze-geneesmiddel om pijn te verlichten, illustreert die realiteit perfect. Bij overdosering kan dat geneesmiddel immers tot levensgevaarlijke complicaties leiden. Je mag de risico’s van een niet-begeleide zelfmedicatie dus nooit onderschatten. Als een heel toegankelijke en nabije geneesmiddelenexpert is je huisapotheker het best geplaatst om:

 • al jouw vragen over zelfmedicatie te beantwoorden,
 • je het product dat het meest is aangewezen voor jouw persoonlijk situatie aan te raden,
 • je te informeren over het goede gebruik ervan,
 • je indien nodig door te verwijzen naar een (huis)arts,
 • je medicatieschema​ aan te passen zodat je het overzicht op je medicatie behoudt.

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie