Vanaf maandag kan je terecht voor een sneltest in de apotheek

​Vanaf maandag 12 juli zal het mogelijk zijn een snelle antigeentest te laten uitvoeren in verschillende apotheken, waar de apothekers en hun assistenten zijn opgeleid om in alle veiligheid een staal te nemen.


Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, zetten de apothekers zich in om de testcapaciteit in ons land te versterken.Met de zomer herneemt het leven stilaan terug zijn normale gang. Het zit er dus in dat je plannen hebt gemaakt voor een reis of een evenement (cultureel, sportief...). Maar als je (nog) geen certificaat hebt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent, zal je wellicht het negatieve resultaat van een PCR-test of een snelle antigeentest moeten kunnen voorleggen.

De apothekers zetten zich in 

Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, zetten de apothekers zich in om de testcapaciteit in ons land te versterken.

Vanaf 12 juli zal het mogelijk zijn een snelle antigeentest te laten uitvoeren in verschillende apotheken, waar de apothekers en hun assistenten zijn opgeleid om in alle veiligheid een staal te nemen. Opgelet: de sneltesten die in de apotheken worden uitgevoerd, zullen niet worden terugbetaald. Je zal ze dus zelf moeten betalen. De prijs ervan zal duidelijk geafficheerd worden in de apotheek. 

​Praktisch

Ga eerst na of het resultaat van een snelle antigeentest die in een apotheek wordt uitgevoerd wel beantwoordt aan de vereisten van het land of de landen die op je programma staan, of van het evenement dat je wil bijwonen. Sommige landen aanvaarden enkel een PCR-test en daarvoor kan je niet terecht in een apotheek.

​Het moment waarop de test wordt uitgevoerd is van belang, vergeet niet om dat eveneens na te gaan. Afhankelijk van je bestemming, zal de sneltest minstens 48 tot 72 uur voor aankomst of vertrek moeten worden uitgevoerd. De FOD Buitenlandse zaken geeft op zijn website reisadviezen per land en werkt die geregeld bij.

Heb je je ervan verzekerd dat een snelle antigeentest je toegang biedt tot de bestemming(en) of het evenement waar je naar toe wil? Vraag aan je apotheker of hij/zij die dienst aanbiedt, en onder welke voorwaarden (met of zonder afspraak, op welke dag(en), aan welke prijs...). Een goede raad: wacht niet tot het laatste ogenblik om je te informeren en maak, indien nodig, een afspraak!

De apotheker die deze dienst aanbiedt, neemt de sneltest af in zijn apotheek. Hij registreert het resultaat, dat na een kwartier gekend is, in de apotheeksoftware en verzendt het naar het gezondheidsinstituut Sciensano. Het resultaat verschijnt enkele uren nadien reeds op het COVID-testcertificaat, dat je bijvoorbeeld kan raadplegen op de CovidSafeBE-app van de overheid.

Heb je een (negatief!) resultaat op zak? Dan wensen we je een goede reis en/of aangenaam event!

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie