Griepvaccins: niet langer absolute prioriteit voor meest kwetsbaren

Nu de apothekers aan de meest kwetsbare patiënten (categorie A) een griepvaccin konden afleveren, zijn de beperkingen voor de aflevering van vaccins opgeheven.


De resterende griepvaccins kunnen voortaan ook afgeleverd worden aan personen van 50 tot 65 jaar die in goede gezondheid verkeren​... 


Nu de apothekers aan de meest kwetsbare patiënten (categorie A) een griepvaccin konden afleveren, zijn de beperkingen voor de aflevering van vaccins opgeheven.​

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten hebben op woensdag 23 december aangekondigd dat de resterende vaccins afgeleverd mogen worden aan iedereen die zich wenst te vaccineren, bij voorkeur aan patiënten van categorie B (personen van 50 tot 65 jaar die geen chronische aandoening hebben, die niet werken in de gezondheidssector en die niet samenleven met een persoon ouder dan 65 jaar) en aan personen die een essentieel beroep uitoefenen.


Vaccinatie tegen griep is nuttig en kan gebeuren tot de epidemiedrempel niet is overschreden (vaak eind januari of begin februari). Vraag aan je apotheker of griepvaccinatie voor jou aangewezen is.


Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie