Lichaamsbeweging beschermt je tegen Covid!

Regelmatig bewegen kan het sterfterisico door infectieziekten zoals COVID-19 verkleinen en het vaccinatiesucces verhogen.


Regelmatig bewegen verkleint de kans op infectieziekten zoals COVID-19 met 31%.Regelmatig bewegen kan het sterfterisico door infectieziekten zoals COVID-19 verkleinen en het vaccinatiesucces verhogen. Dat blijkt uit een meta-analyse, die werd uitgevoerd door de Glasgow Caledonian University in samenwerking met de Universiteit Gent.

 Op basis van een synthese van 16.698 studies wereldwijd, stelt hoofdonderzoeker prof. Sebastien Chastin dat “regelmatig bewegen samengaat met 31% minder kans op infectieziekten zoals COVID-19, alsook met een kleiner risico op sterfte van 37% door de infectieziekten". De studie ging daarbij uit van de gezondheidsaanbeveling van 150 minuten beweging per week.

Uit de studie bleek dat beweging ook een positieve impact heeft op het succes van vaccinatie. Mensen die regelmatig bewegen, hadden een hogere concentratie antilichamen in het bloed na een vaccinatie, dan fysiek inactieve personen. Ook bij ouderen werd dit effect vastgesteld. Volgens de onderzoekers kan voldoende bewegen de effectiviteit van vaccinaties tegen infectieziekten verhogen met 20 tot 40%. Wel moet je daarvoor al gedurende 20 weken vóór de vaccinatie regelmatig bewegen.

Deze studie bevestigt de conclusies van een andere recente, Amerikaanse studie met bijna 49.000 volwassenen. In vergelijking met fysiek actieve COVID-19-patiënten, hadden besmette patiënten die al twee jaar de beweegaanbeveling niet behaalden een significant groter risico om (1) in het ziekenhuis te belanden, (2) op intensive care terecht te komen én (3) te sterven door het virus.


We bewegen minder!

“Helaas bewegen we sinds de pandemie nog minder en zitten we nog meer, bevestigen recente cijfers", meldt het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Sommige media rapporteren dat we tijdens de pandemie meer zijn gaan wandelen en fietsen in de vrije tijd. Maar grote peilingen tijdens de pandemie, zoals de COVID-19 gezondheidsenquête en de motivatiebarometer, bevestigen keer op keer dat het aandeel volwassenen dat voldoende beweegt (minstens 150 minuten per week), een stuk lager blijft dan voor de pandemie: 50% van de volwassenen in Vlaanderen bewoog in maart 2021 voldoende, volgens de meest recente COVID-19 gezondheidsenquête. Een percentage dat significant lager ligt dan in 2018 (56%).

Voor sedentair gedrag blijkt de impact van de pandemie nog problematischer. In maart 2021 was de gemiddelde zit- of rusttijd bij volwassenen 8,2 uur per dag. Dat is weliswaar minder dan in april 2020, toen de gemiddelde zit- of rusttijd 8,6 uur was, maar nog steeds hoger dan in de 'normale tijden' van 2018 (5,8 uur per dag)."

Sinds het uitbreken van de pandemie bewegen we dus minder en zitten we meer. De onderzoekers en Gezond Leven doen daarom een oproep aan alle overheden: “Maak van beweging nú een topprioriteit!"


 

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie