Hormoonverstoorders: geef jouw mening!

​Hormoonverstoorders (HV's) zijn overal, zowel in onze omgeving als in de producten die we dagelijks gebruiken. Blootstelling aan deze chemische stoffen ​heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu...


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert tot 14 februari 2022 een openbare raadpleging over het ontwerp van het nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED).


Hormoonverstoorders (HV's) vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica,  textiel, elektronische apparaten, enz.). Blootstelling aan HV's heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze  stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen.

>> "10 Tips om hormoonverstoorders te vermijden in en rond je huis" (MLOZ)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert tot 14 februari 2022 een openbare raadpleging over het ontwerp van het nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED). Dat actieplan - het eerste in zijn soort in België – wil vooral “een algemeen en samenhangend kader tot stand brengen om de blootstelling aan HV's in België te verminderen en de gezondheid en  het milieu beter te beschermen."

Jouw mening telt! 

Deze openbare raadpleging biedt je de mogelijkheid om je uit te spreken over de prioriteiten en de middelen die in dit plan zijn gedefinieerd om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan die ons door hormoonverstoorders worden opgelegd. Interesse? Bezoek de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. ​


Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie