Hoe is de zorg rond jou georganiseerd?

​​Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp? Dan is het KCE ​op zoek naar jouw mening. De enquête invullen neemt een 10-tal minuten in beslag. Je kan deelnemen tot 31 januari 2022


Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp? Dan is het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) op zoek naar jouw mening over de huidige samenwerking tussen verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties, de zogeheten geïntegreerde zorg. 

Het KCE voert een studie uit om de huidige stand van zaken van de geïntegreerde zorg in ons land te evalueren en zo concrete actiepunten te formuleren om de ontwikkeling ervan de geïntegreerde zorg te ondersteunen. Je kan eraan meewerken door deze korte vragenlijst over jouw ervaring met de zorg in jouw omgeving in te vullen. De vragenlijst werd opgesteld in samenwerking met de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen, waaronder het Vlaams Patiëntenplatfom. De enquête invullen neemt een 10-tal minuten in beslag. Je kan deelnemen tot 31 januari 2022

Alvast bedankt voor je medewerking!​

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie