Het dragen van een masker blijft verplicht in apotheken​

Met de code geel is het 'rijk der vrijheid' aangebroken. Maar het masker is nog steeds verplicht in de apotheek. ​​


Laten we de meest kwetsbare mens​en blijven beschermen. ​​
Na de beslissing van het Overlegcomité van 4 maart is het rijk der vrijheid aangebroken. De beperkingen omwille van de coronacrisis verdwijnen geleidelijk aan, de maatregelen worden versoepeld, de maskers vallen af... Kortom, de code geel zorgt voor een 'bijna' normaal leven. 

Met de lente en het mooie weer in aantocht, zou dat nieuws ons bijna het coronavirus doen vergeten. En toch... is het virus nog altijd heel aanwezig in ons land. Dus moeten we de meest kwetsbare mensen blijven beschermen. Daarom heeft het Overlegcomité besloten dat het mondmasker verplicht blijft in ambulante en residentiële zorginstellingen, met inbegrip van apotheken

Dit geldt zowel voor het apotheekpersoneel als voor de patië​nten. Vergeet dus niet je masker te dragen als je naar de apotheek gaat!

Voor meer informatie over het coronavirus en de huidige maatregelen kan je terecht op de website info-coronavirus.be.

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie