Geldigheid van de toestemming voor terugbetaling van geneesmiddelen, toegekend door de adviserend geneesheer van je ziekenfonds

Voor de terugbetaling van je geneesmiddelen heb je in sommige gevallen de voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds nodig. Die toestemming wordt jou schriftelijk meegedeeld door je ziekenfonds. Ze wordt ook geregistreerd in een databank van de ziekenfondsen, die jouw zorgverleners (arts en apotheker) kunnen raadplegen.


 


​​​Het papieren document waarop de toestemming van de adviserend geneesheer van jouw zi​ekenfonds staat vermeld informeert jou slechts over je recht op terugbetaling.​


Voor de terugbetaling van je geneesmiddelen heb je in sommige gevallen de voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds nodig. Die toestemming wordt jou schriftelijk meegedeeld door je ziekenfonds. Ze wordt ook geregistreerd in een databank van de ziekenfondsen, die jouw zorgverleners (arts en apotheker) kunnen raadplegen. Die databank wordt voortdurend geactualiseerd en bevat dus de meest recente gegevens over toestemmingen.

BELANGRIJK: het papieren document waarop de toestemming staat vermeld, heeft geen juridische waarde. Het informeert jou over je recht op terugbetaling, maar soms zijn de gegevens die erop vermeld staan, niet meer geldig. Enkel de gegevens in de databank van de ziekenfondsen zijn geldig om te bepalen of je nog recht hebt op de terugbetaling van je geneesmiddel.

Jouw arts en jouw apotheker raadplegen systematisch die databank om na te gaan of jouw voorgeschreven geneesmiddel terugbetaald mag worden. Je apotheker is daartoe overigens wettelijk verplicht.

Is het papieren document dan totaal overbodig? Nee hoor, want als je het laat zien aan je apotheker, kan hij jou informeren over de nodige stappen die je moet nemen. Als hij vaststelt dat de gegevens in de databank niet overeenkomen met die op jouw papieren document, zal hij je aanraden contact op te nemen met je ziekenfonds of je arts om je te informeren over je situatie en ze eventueel bij te stellen.


 Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie