COVID-19-vaccinatie: who’s next?

De Task Force COVID-19 heeft een prioriteitenlijst opgesteld voor de volgende fase van de vaccinatiecampagne. In die fase komen eerst de 65-plussers aan bod, en daarna de 'risicopatiënten'.​


In de volgende fase zullen zoveel mogelijk 65-plussers worden uitgenodigd in een vaccinatiecentrum en dat volgens dalende leeftijdscategorie.


Op dit ogenblik is het vooral wachten op de levering van voldoende vaccins om mensen die werken in de gezondheidszorg te vaccineren, maar de Task Force COVID-19 heeft op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad al een prioriteitenlijst opgesteld voor de volgende fase van de vaccinatiecampagne. In die fase komen eerst de 65-plussers aan bod, en daarna de 'risicopatiënten'.

 "Bij een coronabesmetting is leeftijd de allergrootste risicofactor", stelt de Task Force in een persbericht. "Hoe ouder, hoe meer kans om ernstig ziek te worden of zelfs eraan te overlijden. Daarnaast verhogen een aantal chronische aandoeningen het risico." Daarom werd de meest kwetsbare groep, de bewoners van woonzorgcentra, als eerste gevaccineerd. Nu volgen de gezondheidszorg- en welzijnswerkers, met prioritaire aandacht voor wie in de 'frontlijn' betrokken is bij de COVID-19-zorg (o.a. de huisartsen, de verpleegkundigen,…), en voor kwetsbare personen die in een zorginstelling verblijven. 


Eerst de 65-plussers

In de volgende fase zullen zoveel mogelijk 65-plussers worden uitgenodigd in een vaccinatiecentrum en dat volgens dalende leeftijdscategorie. Eerst komt de groep van 85 jaar en ouder aan bod, daarna volgt de groep van 80-84 jaar, vervolgens die van 75-79 jaar, dan die van 70-74 jaar en tenslotte die van 65-69 jaar. Volgens ons nationaal statistiekbureau Statbel telt België meer dan 2 miljoen 65-plussers. 

Daarna de risicopatiënten

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad kunnen de risicopatiënten worden opgedeeld in twee groepen:

  1. ​​Eerst is het de beurt aan de 45-64 jarigen die lijden aan een of meer van deze aandoeningen: een chronische ademhalingsaandoening; een chronische aandoening van het zenuwstelsel, een chronische aandoening van hart- en bloedvaten, zwaarlijvigheid (BMI > 30), diabetes type 1 en 2, dementie, kanker en hoge bloeddruk.

  2. Daarna volgen de 18-64 jarigen met een of meer van deze aandoeningen: een chronische nierziekte, een chronische leveraandoening, chronische nierinsufficiëntie - dialysepatiënten, bloedkanker, het syndroom van Down, een verzwakt immuunsysteem, aids of HIV, een zeldzame ziekte en mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of op de wachtlijst staan.

Volgens Statbel telt ons land ongeveer 1,5 miljoen risicopatiënten.


Wat moeten die risicopatiënten doen?

Als ze een vaste huisarts hebben, die hun Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, hoeven ze niets te doen. De huisartsen lijsten, samen met de ziekenfondsen, de namen van de betrokken patiënten op. Die worden dan uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts, zodat die een GMD kan opmaken, en de patiënt kan worden uitgenodigd voor vaccinatie.

En de rest van de bevolking?

Daarna moeten nog 5 miljoen Belgen gevaccineerd worden. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om voorrang te geven aan volwassenen (18-64 jaar) met een ernstige psychische stoornis of een ernstige verstandelijke beperking, en aan kwetsbare bevolkingsgroepen die moeilijk toegang hebben tot gezondheidszorg. De beslissing over de 'essentiële beroepen' (bv. politie, brandweer, …) laat de Hoge Gezondheidsraad wijselijk over aan de politici.Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie