Griepvaccin: absolute bescherming voor meest kwetsbare mensen

De (federale en regionale) ministers van Volksgezondheid hebben beslist om griepvaccins met absolute voorrang te reserveren voor de risicopatiënten en de mensen die met hen in contact komen zoals hun huisgenoten en zorgverleners.


Daarom is besloten voorrang te geven aan de meest kwetsbare mensen, hun huisgenoten en zorgverleners. ​De (federale en regionale) ministers van Volksgezondheid hebben beslist om griepvaccins met absolute voorrang te reserveren voor de risicopatiënten en de mensen die met hen in contact komen zoals hun huisgenoten en zorgverleners.


Dit jaar zijn er in België 2,9 miljoen vaccins beschikbaar tegen seizoensgriep. Dat is méér dan de vorige jaren, toch lijkt die hoeveelheid niet voldoende om iedereen die zich wil laten vaccineren in deze tijden van coronapandemie van een vaccin te voorzien.


Daarom heeft de overheid begin november beslist om voorrang te geven aan de meest kwetsbare mensen, hun huisgenoten en zorgverleners. De vaccinatiegraad van die prioritaire doelgroepen werd begin december geherevalueerd er is is beslist de absolute voorrang voor kwetsbare personen te verlengen. In de tweedee helft van december is er een nieuwe herevaluatie voorzien.


Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet  samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar. Tot dan mogen apothekers geen vaccins aan hen verstrekken. Jouw apotheker is verplicht om die overheidbeslissingen na te leven.

Voor gezonde medeburgers, jonger dan 50 jaar, zijn er dit jaar geen vaccins beschikbaar. De overheid wil er in dat verband op wijzen dat die mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep eveneens beperken. 

Meer informatie​

Je kan de vragen en antwoorden over het griepvaccin 2020-2021 raadplegen op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid kan je het Advies over griepvaccinatie in het winterseizoen 2020 - 2021 van de Hoge Gezondheidsraad(HGR) nalezen.​ 

Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie