12 oktober 2017 - Terwijl de meeste zorg gericht is op het genezen van ziekte, gaat het bij palliatieve zorg om het verlichten van pijn en lijden van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Die zorg en de mogelijkheden die er dan zijn om een zo goed mogelijke levenskwaliteit te behouden tot het einde staan zaterdag in de kijker.

In België hebben op elk moment naar schatting 10 tot 20.000 mensen palliatieve zorg nodig. Daarbij gaat het niet alleen om professionele zorg, maar ook om informele zorg (mantelzorg).

Professionele zorg

Vlaanderen telt 15 netwerken palliatieve zorg die de palliatieve zorg in hun regio ondersteunen. De netwerken zijn nauw verbonden met palliatieve thuiszorgequipes die palliatieve zorg aan patiënten in hun thuissituatie aanbieden en coördineren. Zoek hier de palliatieve thuiszorgequipe bij jou in de buurt (op basis van gemeente of postnummer). Voor informatie over palliatieve zorg in ziekenhuis of woonzorgcentrum neem je best contact met het netwerk van de betrokken regio. 

Thuiszorg

Patiënten die het ‘palliatief statuut’ hebben, hebben recht op verschillende financiële tegemoetkomingen en hulp bij de zorg. Hun mantelzorgers komen eveneens in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen en ondersteuning en hebben tevens recht op zorgverlof. Meer informatie over die tegemoetkomingen (en de voorwaarden) voor patiënten en hun mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg vind je in deze flyer van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Wilsverklaringen

In ons land heb je de mogelijkheid om keuzes te maken over de zorg die je wil aan je levenseinde. Je kunt je keuzes best op tijd bespreken met je naasten, met je huisarts en met de andere zorgverleners thuis, in het ziekenhuis of in het woon- en zorgcentrum. Je kan je keuzes ook vastleggen in een aantal wilsverklaringen (o.a. over de zorg die je (niet meer) wil als je je wil zelf niet meer kan uiten, over euthanasie, over orgaantransplantatie en over de uitvaart). Op delaatstereis.be kan je zowel een papieren als een online invulbare versie van de verschillende wilsverklaringen downloaden en printen.