FR | NL

Kinkhoest is een zeer besmettelijke aandoening van de bovenste luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella Pertussis. Bij het hoesten en niezen verspreidt deze bacterie zich vooral via kleine vochtdruppeltjes doorheen de lucht. Zowel volwassenen, jongeren als baby’s kunnen kinkhoest krijgen. Volwassen patiënten vertonen vaak geen tot weinig symptomen in vergelijking met zuigelingen en kinderen.

De ziekte is al een hele tijd terug in opmars, zowel in Europa als in andere geïndustrialiseerde landen. Dat komt omdat niet voldoende mensen er tegen zijn ingeënt. Bij kinderen gebeurt dat wel, maar na tien jaar is het vaccin uitgewerkt. Daardoor kunnen jonge ouders het opnieuw overdragen op hun baby. En het is vooral voor zuigelingen dat de ziekte levensgevaarlijk is.

Wanneer vaccineren?

Vaccinatie tegen kinkhoest maakt deel uit van het basisvaccinatieschema voor kinderen. Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen kinkhoest, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Afhankelijk van je leeftijd kan het gaan om verschillende vaccins. Je arts of apotheker kan je hierover informeren.

Kinkhoestvaccinatie bij volwassenen

De Hoge Gezondheidsraad raadt bovendien aan om ook een vaccinatie toe te dienen aan zwangere vrouwen (tussen week 24 en 32 van elke zwangerschap), én een éénmalige herhalingsvaccinatie aan iedere volwassene, en in het bijzonder vaders, grootouders en andere gezinsleden die regelmatig in contact komen met jonge kinderen. De aanbevelingen gelden ook voor verzorgend personeel van pediatrische diensten, materniteiten en kinderdagverblijven, én onthaalouders. Volwassenen kunnen immers de ziekte ongemerkt overdragen op een baby.

Bron: www.laatjevaccineren.be