19 september 2016 - Vergeet u uw busabonnement, dan moet u het hele eind naar huis te voet. Vergeet u uw leesbril, dan kan u niet meteen uw favoriete krant of magazine van begin tot eind verslinden. Vergeet u 's morgens uw hond uit te laten, dan riskeert u bij thuiskomst de hele mat te moeten schoonschrobben. Kortom: iets vergeten kan knap vervelend zijn! Maar geneesmiddelen vergeten: dat kan pas echt schadelijke gevolgen hebben...

Heel wat mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Dat heet een gebrek aan therapietrouw. Dat komt soms door vergeetachtigheid of slordigheid, maar vaak heeft therapieontrouw ook dieperliggende oorzaken die heel verschillend kunnen zijn van persoon tot persoon. Angst voor bijwerkingen, problemen met het innemen van geneesmiddelen,... Welke reden het ook zij, een gebrek aan therapietrouw kan belangrijke risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Gelukkig bestaan er oplossingen.

De apothekers op de bres voor therapietrouw!

Tijdens een grootschalige sensibiliseringscampagne belichten de apothekers de komende weken de risico's die verbonden zijn aan een gebrekkige therapietrouw en de oplossingen die zij kunnen bieden. Ze willen u niet alleen informeren, maar ook stimuleren en motiveren om hen aan te spreken. Neemt u langdurig (een) geneesmiddel(en) in? Heeft u soms dagen waarop u uw behandeling moe bent of vergeet u al eens een pil in te nemen? Begrijpt u niet goed hoe of waarom u een bepaald geneesmiddel moet innemen? Praat erover met uw apotheker! Hij kan u helpen met oplossingen op maat van uw persoonlijke noden.

 

Meer informatie over de oplossingen die uw apotheker kan bieden:

Gebrekkige therapietrouw? Uw apotheker kan u helpen!