15 december 2016 - Wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om uw geneesmiddelengebruik te bespreken met uw apotheker. Het kan immers best lastig zijn om al uw medicatie correct in te nemen, of u kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht door uw apotheker, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

De apotheker is vaak de eerste zorgverlener tot wie patiënten zich richten met vragen over kleine kwaaltjes of geneesmiddelen. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan uw apotheker een medicatienazicht uitvoeren.

Meer informatie over deze dienstverlening van uw apotheker, vindt u hier.