Geneesmiddelen zijn niet zoals andere producten. Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen kunnen dan ook niet vergeleken worden met andere afvalsoorten. In samenwerking met de verschillende gewesten van het land, organiseert en financiert de farmaceutische sector de selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen zodat die op een veilige manier vernietigd kunnen worden. Uw bijdrage? Twee eenvoudige en kosteloze handelingen: sorteren en terugbrengen.

Uw medicijnkastje in het oog houden : een belangrijk gebaar voor uw gezondheid

Bewaar geen vervallen geneesmiddelen bij u thuis: vervallen geneesmiddelen gebruiken is gevaarlijk. Vermijd ook het bewaren van geneesmiddelen die u niet meer gebruikt. Inderdaad, sommige voorgeschreven behandelingen vereisen niet dat u de hele doos of fles gebruikt. Die medicijnen, die in een specifieke situatie door uw arts zijn voorgeschreven of door uw apotheker zijn aanbevolen, kunnen ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn in andere situaties. Sommige geneesmiddelen hebben bovendien een beperkte houdbaarheid na opening. Controleer dus regelmatig uw medicijnkastje en haal de geneesmiddelen die u niet meer gebruikt eruit.

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek : een nuttig gebaar voor uw veiligheid en die van uw dierbaren

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen wegspoelen in toiletten, wastafels... is verboden, want schadelijk voor het milieu! Het wordt ook sterk afgeraden om ze in de vuilnisbak te gooien, niet enkel om milieuvervuiling tegen te gaan, maar ook om ongelukken te voorkomen (onvoorzichtige kinderen, dieren op zoek naar voedsel...). De farmaceutische industrie, de groothandelaars in geneesmiddelen en de apothekers hebben hun krachten gebundeld om vervallen of ongebruikte geneesmiddelen te verzamelen en te vernietigen. Dat systeem respecteert het milieu en garandeert de efficiëntie, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen in uw medicijnkastje. De apotheker verzamelt de teruggebrachte geneesmiddelen in de daarvoor speciaal ontworpen dozen. De groothandelaars komen die dozen vervolgens ophalen en brengen ze naar een erkende installatie waar ze vernietigd worden.

Let op: u mag vervallen of ongebruikte geneesmiddelen niet naar het containerpark brengen. Ze moeten teruggebracht worden naar uw apotheker die ze kosteloos terugneemt met het oog op hun vernietiging.

Zelfs wanneer de verpakking nooit is geopend, mag een geneesmiddel nooit worden teruggenomen of uitgewisseld om daarna weer verkocht te worden. Dat is om veiligheidsredenen strikt verboden. Alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek komen terecht in het ophalingscircuit voor vervallen geneesmiddelen.

Hoe te beginnen aan het sorteren van uw medicijnkastje? Volg onze gids! Klik op de afbeelding hieronder om die te downloaden. Als u vragen hebt, raadpleeg dan onze FAQ of vraag advies aan uw apotheker!