FR | NL

Tijdens de maand november wordt hevig campagne gevoerd om het grote publiek bewust te maken van een goed gebruik van antibiotica, zowel in België als in de rest van de wereld.

 Van 12 tot 18 november organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de vierde week voor het goed gebruik van antibiotica. Deze geneesmiddelen zijn zeer waardevol en we moeten er voorzichtig mee omgaan! De WHO schat de situatie meer dan zorgwekkend in: antibioticaresistentie vormt wereldwijd een ernstige bedreiging voor de gezondheid! De risico’s verbonden aan een verkeerd gebruik van antibiotica hebben een impact op ons allemaal. Verandering kan dan ook niet op zich laten wachten: het tijdperk van antibiotica loopt ten einde.

 Is de reactie van de WHO overdreven? Zeker niet! De Europese Unie deelt dezelfde mening en onderneemt ook actie. Op 18 november organiseert ze de Europese Antibioticadag. Cijfers uit de recente Eurobarometer bevestigen: bijna één derde van de bevraagden uit de EU, hebben dit jaar antibiotica gebruikt. Dat is veel! Maar vooral de opvallende verschillen in consumptie tussen landen, is opmerkelijk: de consumptie van antibiotica ligt in ons land 3 keer hoger dan bij onze Nederlandse buren. Net die overconsumptie bevordert het ontstaan van resistentie. En dat vormt een (zeer groot) probleem voor de volksgezondheid.

Wat is antibioticaresistentie?

Antibioticaresistentie - of antimicrobiële resistentie - is het vermogen van een bacterie om de werking van een of meer antibiotica te bestrijden. Met andere woorden: antibiotica worden steeds minder effectief in het bestrijden van bacteriën die in toenemende mate resistent zijn tegen deze geneesmiddelen. Zo ontwikkelen zich ‘superbacteriën’ die resistent zijn tegen meerdere of alle antibiotica. Een ware tragedie voor patiënten en hun artsen die zo totaal geen middelen meer hebben om tegen bepaalde ziekten te strijden.

Tuberculose: een voorbeeld…

Dacht je dat TBC tot het verleden behoorde? Helaas niet. Multiresistente stammen van tuberculose veroorzaken ravages in veel landen. Antibiotica, zelfs als ze gecombineerd worden, kunnen er niet tegenop en de multiresistente stammen verspreiden zich. Vorig jaar werden 450.000 nieuwe gevallen van multiresistente tuberculose ontdekt.

Hoe is het zover kunnen komen?

Door de overconsumptie van antibiotica, bij zowel mensen als dieren, hebben we de overleving en reproductie van bacteriën met verdedigingssystemen tegen deze geneesmiddelen bevorderd. De bacteriën hebben zich beter ‘bewapend’ tegen antibiotica die niet langer effectief zijn. En die weerstand breidt zich uit...

Antibiotica moeten levens blijven redden...!

Als we de effectiviteit van antibiotica willen behouden, moeten we onze inspanningen verdubbelen. In een recent rapport schatten experten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ‘dat superbacteriën naar schatting 2,4 miljoen mensen in de volgende 30 jaar in Europa, Noord-Amerika en Australië kunnen doden.’

Begrijp je beter waarom antimicrobiële resistentie een reële bedreiging vormt voor de volksgezondheid? Test je kennis over het onderwerp, en neem deel aan de quiz die wordt voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie!

Wat kunnen we zelf doen?

Als we allemaal getroffen kunnen worden door de gevolgen van antibioticamisbruik, dan kunnen we ook allemaal strijden tegen antimicrobiële resistentie. De OESO-experten zijn van mening dat drie sterfgevallen op vier als gevolg van infecties door ‘superbacteriën’ kunnen worden vermeden door eenvoudige en goedkope maatregelen, en die kunnen we allemaal toepassen!

Wil je ook het tij doen keren? Ontdek hier wat jij kan doen.

 

 

Nieuws

Recent nieuws in gezondheid
 • Actieve verbanden beter terugbetaald sinds 1 oktober
 • Seizoensgriep: tijd om aan vaccinatie te denken!
 • Eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’
 • Paracetamol: overschrijd de dosis niet
 • Wachtdienst in de apotheek: wat verandert er?
 • Gebeten door een aoutat?
 • Cannabidiol? Wat is dat?
 • Geneesmiddel onbeschikbaar: je apotheker plooit zich dubbel voor een oplossing
 • Is jouw medicatie "fotosensibiliserend"?
 • Wanneer het kwik stijgt... Warmedagen.be
 • Zaterdag 8 juni is het Werelddag van de Oceanen
 • Hartritmestoornissen treffen bijna 300.000 Belgen
 • Huisje, tuintje, gifje
 • Tekenencefalitis: voor sommige bestemmingen is vaccinatie aangeraden
 • Week van de Migraine focust op de triggers
 • Geef een schouderklopje & bescherm elkaars huid
 • Wereld Astma Dag 2019: ook in de apotheek!
 • Laat angst om te vallen je leven niet bepalen
 • Materiovigilantie: wat is dat?
 • Wat is een medisch hulpmiddel?
 • Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen (24-30 april)
 • Wees niet gek. Doe de tekencheck!
 • Hoe gezond is de Belg?
 • Vier nieuwe mogelijkheden van het portaal Mijngezondheid
 • Meld bijwerkingen van geneesmiddelen online
 • ‘Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet’
 • Een app voor een gezonde leefstijl
 • België start op 9 februari met betere bescherming van geneesmiddelen voor de patiënt
 • Een maand zonder alcohol: Tournée Minérale!
 • Tabakstop: een app voor dagelijkse steun
 • Biosimilaire geneesmiddelen: even doeltreffend, minder duur
 • Uw apotheker wenst u een gelukkig en gezond 2019!
 • Wanneer is kinkhoestvaccinatie aanbevolen?
 • Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden
 • In november gaan we de strijd aan tegen antibioticaresistentie!
 • Bekijk je geneesmiddelenvoorschrift online op Mijngezondheid.be
 • Wereld Diabetes Dag: gezin biedt houvast voor patiënten
 • Bevolkingsonderzoek voor de opsporing van darmkanker i.s.m. Brusselse apotheken
 • Autorijden met diabetes