Vanaf 1 november veranderen je voorschriften. Heb je nog een voorschrift dat opgemaakt werd voor 1 november? Om er zeker van te zijn dat het nog geldig is, en dat je nog kan genieten van de derdebetalersregeling, raden we je aan om er nog tijdens de overgangsperiode mee naar je apotheker te gaan!

Hieronder zie je het nieuwe model voor het klassieke papieren voorschrift.

 Op het eerste zicht is het verschil miniem: een nieuw vak voor “Einddatum van de uitvoerbaarheid” en een vermelding dat dat geneesmiddelenvoorschrift van toepassing is vanaf 1 november 2019. Maar die kleine verschillen doen er wel toe, want voortaan zijn voorschriften niet langer onbeperkt geldig!

Tot 31 oktober kon een apotheker je een voorgeschreven geneesmiddel afleveren tot in de eeuwigheid, bij wijze van spreken. Vanaf 1 november heb je exact 3 maand – dag op dag – om een voorgeschreven geneesmiddel af te halen bij je apotheker, tenzij je arts het anders bepaalt (zie voorbeeld 1). Eens die drie maanden - de geldigheidsduur van je voorschrift - voorbij zijn, mag je apotheker het geneesmiddel niet meer afleveren. In principe wordt die duur dus gelijkgeschakeld met de periode waarin je voorschrift terugbetaald kan worden, en je dus van de derdebetalersregeling geniet. Die was al bepaald op 3 maand, en dat blijft ook zo.

 

Als je arts (of een andere voorschrijver) het nodig acht, kan hij de geldigheidsduur van je voorschrift wel verkorten (zie voorbeeld 2) of verlengen (zie voorbeeld 3), tot maximaal één jaar na de voorschrijfdatum. Dat vermeldt hij op het voorschrift in het vak “Einddatum van de uitvoerbaarheid”. Als het om een elektronisch voorschrift gaat, zal die einddatum ook op het papieren bewijs van elektronisch voorschrift vermeld staan. De periode voor de terugbetaling zal gelijkgeschakeld worden met die kortere of langere geldigheidsduur.

 Het doel van die veranderingen is dus vooral om een optimale behandeling mogelijk te maken. Iedere patiënt is immers uniek, en de voorschrijver maakt bij de opmaak van een voorschrift een keuze die het best past bij de gezondheidstoestand van zijn patiënt op dat precieze moment. De duur van je behandeling respecteren is dus erg belangrijk.

3 maand om over te stappen op het nieuw model

Van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 is een overgangsperiode voorzien, zodat je arts tijd heeft om over te schakelen op het nieuw model van voorschrift.

Wat met een voorschrift dat opgesteld werd voor 1 november?
Daarmee kan je nog steeds terecht bij je apotheker tot en met 31 januari 2020, tenzij er een datum staat vermeld onder ‘Uitvoerbaar vanaf’. In dat geval is er een specifieke regeling met betrekking tot de geldigheidsduur van het voorschrift (exact 3 maand na de vernoemde datum), en de geldigheidsduur voor terugbetaling. Om er zeker van te zijn dat je voorschrift nog geldig is, en dat je kan genieten van de derdebetalersregeling, raden we je aan om met je “oude” voorschriften langs te gaan bij je apotheker tijdens de overgangsperiode.

We herinneren je er ook aan dat vanaf 1 januari 2020 artsen verplicht zijn om elektronisch voor te schrijven. Het “papieren” voorschrift zal vanaf dan enkel nog gebruikt kunnen worden in uitzonderlijke situaties, zoals bij een huisbezoek bijvoorbeeld.

 

 

Voorbeelden:

  1. Als je tandarts je een geneesmiddel voorschrijft op 10 november 2019 zonder bijkomende vermelding, kan de apotheker je dat afleveren tot en met 9 februari 2020.
  2. Als het om een antibioticum gaat dat je onmiddellijk moet nemen, kan je tandarts de geldigheid van het voorschrift beperken tot 1 of 2 weken, om een optimale behandeling voor jou te verzekeren.
  3. Daarentegen, als je een chronische ontsteking hebt waarvoor je een lange tijd een behandeling moet volgen, kan je tandarts een langere geldigheidsduur vermelden om er voor te zorgen dat je behandeling zonder veel poespas verder gezet kan worden zolang als nodig.