Deze Europese Antibioticadag luidt het begin van de Wereld Antibiotica Bewustzijnsweek in. De ganse week wordt de strijd tegen antiobioticaresistentie in de kijker gezet, om iedereen bewust te maken van de gevaarlijke gevolgen die ons staan te wachten als we de trend niet keren. Gelukkig kan ieder van ons een verschil maken, mits enkele kleine voorzorgsmaatregelen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is antibioticaresistentie één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa zijn in 2015 30% meer sterftegevallen ten gevolge van infecties met antibioticaresistente bacteriën vastgesteld dan in 2005. Verkeerd gebruik van antibiotica, ook in België, voedt het probleem. Daarom focussen we deze week ook bij ons op een verantwoord gebruik van antibiotica met de campagne ‘Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet’.

Resistentie

Antibioticaresistentie verwijst naar de capaciteit van een bacterie om steeds grotere weerstand te bieden tegen de werking van een of meerdere antibiotica, zelfs tot op het punt dat ze er ongevoelig voor wordt. Dat betekent dat ze op den duur niet meer kan bestreden worden, en infecties met zo'n bacterie niet meer kunnen genezen worden.

Niet enkel 'zieke' mensen moeten zich bewust zijn van antibioticaresistentie, iedereen heeft er baat bij om de trend te keren. Dat is ook de kernboodschap van de campagne van de WHO 'De toekomst van antibiotica hangt af van ons allemaal': hoe meer we infecties voorkomen, en het (verkeerd) gebruik van antibiotica beperken, hoe beter! De WHO geeft enkele voorbeelden van simpele maatregelen die iedereen kan nemen om antibioticaresistentie tegen te gaan:

  • een goede hand- en voedselhygiëne
  • zich correct laten vaccineren
  • veilig vrijen

Ook jouw apotheker roept op om antibiotica goed te gebruiken

Ook wanneer een antibioticakuur wél is aangewezen, zijn enkele voorzorgen noodzakelijk. Enkele vuistregels voor een goed gebruik, lees je hier. Je apotheker kan jou ook goed informeren en je begeleiden bij je behandeling. Hij kan je bv. meer vertellen over de duur van je antibioticakuur, en op welk moment je je antibiotica best inneemt. Restjes antibiotica bewaar je niet voor een volgende keer, maar breng je terug naar je apotheker.