Een onderzoeksteam van de KU Leuven nodigt je uit om een vragenlijst in te vullen die peilt naar welke informatie jij nodig hebt over het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap of borstvoeding kan soms nodig zijn. Om veilig gebruik voor zowel moeder als kind te verzekeren, is betrouwbare informatie nodig. Een nationaal expertisecentrum kan in de toekomst bijdragen aan het verspreiden van betrouwbare informatie rond dat onderwerp. Aan de hand van een korte, online vragenlijst (5 à 10 minuten) wil een onderzoeksteam van de KU Leuven peilen naar welke informatie jij wenst en nodig hebt in verband met geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding, en de rol die een expertisecentrum in België hierbij zou kunnen spelen. De bevindingen uit dat onderzoek zullen helpen om de werking van het Belgisch expertisecentrum zo veel mogelijk te laten aansluiten bij jouw voorkeuren en wensen.

Deze anonieme vragenlijst richt zich tot vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, hun partner, en tot alle (toekomstige) mama’s en papa’s. Je kan ze invullen tot en met zondag 12 juli. Alvast bedankt!