FR | NL

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is antimicrobiële resistentie één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. Door het overmatige gebruik van antibiotica, ook in België, neemt die resistentie nog altijd toe. De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid herhalen daarom hun bewustmakingscampagne: ‘Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet’. ​

Resistentie

Wanneer antibiotica niet correct gebruikt worden, neemt het aandeel toe van bacteriën die weerstand kunnen bieden tegen antibiotica. Deze bacteriën zijn met andere woorden resistent of ongevoelig voor antibiotica. Zo kunnen ernstige ziektes niet meer even vlot en doeltreffend behandeld worden als voorheen. Ook heelkundige ingrepen en transplantaties worden risicovol als antibiotica niet meer werken.

Gebruik ze goed!

Weet je dat antibiotica enkel effectief zijn tegen bacteriën en geen enkel effect hebben op virussen of schimmels? Bij verkoudheid, griep of mazelen of een schimmelinfectie, zijn ze dus compleet overbodig. En zelfs bij een bacteriële infectie zijn antibiotica niet altijd het beste ‘wapen’ om de ziekte te bestrijden. Indien antibiotica in jouw specifieke geval absoluut noodzakelijk zijn, gebruik ze dan correct: sla nooit een inname over en neem precies de voorgeschreven dosis in. Stop ook in geen geval vroegtijdig je behandeling, zelfs als je je beter voelt.

Ook jouw apotheker voert campagne!

Je apotheker is je toeverlaat voor informatie over het correct gebruik van antibiotica. Hij kan je informeren over de duur van je voorgeschreven behandeling, of over de juiste tijdstippen en correcte omstandigheden om antibiotica in te nemen. Overschotjes van antibiotica kan je altijd terugbrengen naar de apotheek (niet bewaren voor zelfmedicatie of doorgeven aan vrienden en familie).

Op de website van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) wordt het verschil tussen een virus en bacterie uitgebreid toegelicht en kan je nagaan in welke gevallen een antibioticakuur wel is aangewezen.

Drie vuistregels voor een beter antibioticagebruik:

 • Sla nooit een inname over en neem precies de voorgeschreven dosis.
 • Stop niet vroeger dan voorgeschreven, zelfs al voel je je beter.
 • Breng restjes terug naar de apotheker. Neem nooit antibiotica op eigen initiatief.

 

Nieuws

Recent nieuws in gezondheid
 • Eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’
 • Paracetamol: overschrijd de dosis niet
 • Wachtdienst in de apotheek: wat verandert er?
 • Gebeten door een aoutat?
 • Cannabidiol? Wat is dat?
 • Geneesmiddel onbeschikbaar: je apotheker plooit zich dubbel voor een oplossing
 • Is jouw medicatie "fotosensibiliserend"?
 • Wanneer het kwik stijgt... Warmedagen.be
 • Zaterdag 8 juni is het Werelddag van de Oceanen
 • Hartritmestoornissen treffen bijna 300.000 Belgen
 • Huisje, tuintje, gifje
 • Tekenencefalitis: voor sommige bestemmingen is vaccinatie aangeraden
 • Week van de Migraine focust op de triggers
 • Geef een schouderklopje & bescherm elkaars huid
 • Wereld Astma Dag 2019: ook in de apotheek!
 • Laat angst om te vallen je leven niet bepalen
 • Materiovigilantie: wat is dat?
 • Wat is een medisch hulpmiddel?
 • Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen (24-30 april)
 • Wees niet gek. Doe de tekencheck!
 • Hoe gezond is de Belg?
 • Vier nieuwe mogelijkheden van het portaal Mijngezondheid
 • Meld bijwerkingen van geneesmiddelen online
 • ‘Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet’
 • Een app voor een gezonde leefstijl
 • België start op 9 februari met betere bescherming van geneesmiddelen voor de patiënt
 • Een maand zonder alcohol: Tournée Minérale!
 • Tabakstop: een app voor dagelijkse steun
 • Uw apotheker wenst u een gelukkig en gezond 2019!
 • Biosimilaire geneesmiddelen: even doeltreffend, minder duur
 • Wanneer is kinkhoestvaccinatie aanbevolen?
 • Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden
 • In november gaan we de strijd aan tegen antibioticaresistentie!
 • Bekijk je geneesmiddelenvoorschrift online op Mijngezondheid.be
 • Wereld Diabetes Dag: gezin biedt houvast voor patiënten
 • Bevolkingsonderzoek voor de opsporing van darmkanker i.s.m. Brusselse apotheken
 • Autorijden met diabetes
 • 13 oktober: Werelddag van de Palliatieve Zorg
 • 10 oktober: Internationale dag van de Geestelijke Gezondheid
 • Mijn huisapotheker kent me, ik heb getekend. Mijn gezondheid wint erbij!
 • Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen