FR | NL

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Het gaat om een totaalzorg die steunt op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn, en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

De organisatoren van de Werelddag benadrukken dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle palliatieve zorg, zowel thuis, als in thuisvervangende milieus zoals rust-en verzorgingstehuizen, als in het ziekenhuis.

Brochure voor een waardig levenseinde

Je kan in de apotheek vragen naar een gratis brochure met alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. de euthanasiewet, de wet palliatieve zorg en de patiëntenrechtenwet. Het ‘LEIFplan’ (van het LevensEinde InformatieFormum of kortweg LEIF) beschrijft ook hoe je – bewust of niet meer bewust – met je eigen leven(seinde) kan omgaan (o.a. orgaandonatie, begrafenis, mogelijke behandelingen en euthanasie) wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd.

Meer info op www.leif.be en www.palliatief.be

 

Nieuws

Recent nieuws in gezondheid
 • Actieve verbanden beter terugbetaald sinds 1 oktober
 • Seizoensgriep: tijd om aan vaccinatie te denken!
 • Eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’
 • Paracetamol: overschrijd de dosis niet
 • Wachtdienst in de apotheek: wat verandert er?
 • Gebeten door een aoutat?
 • Cannabidiol? Wat is dat?
 • Geneesmiddel onbeschikbaar: je apotheker plooit zich dubbel voor een oplossing
 • Is jouw medicatie "fotosensibiliserend"?
 • Wanneer het kwik stijgt... Warmedagen.be
 • Zaterdag 8 juni is het Werelddag van de Oceanen
 • Hartritmestoornissen treffen bijna 300.000 Belgen
 • Huisje, tuintje, gifje
 • Tekenencefalitis: voor sommige bestemmingen is vaccinatie aangeraden
 • Week van de Migraine focust op de triggers
 • Geef een schouderklopje & bescherm elkaars huid
 • Wereld Astma Dag 2019: ook in de apotheek!
 • Laat angst om te vallen je leven niet bepalen
 • Materiovigilantie: wat is dat?
 • Wat is een medisch hulpmiddel?
 • Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen (24-30 april)
 • Wees niet gek. Doe de tekencheck!
 • Hoe gezond is de Belg?
 • Vier nieuwe mogelijkheden van het portaal Mijngezondheid
 • Meld bijwerkingen van geneesmiddelen online
 • ‘Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet’
 • Een app voor een gezonde leefstijl
 • België start op 9 februari met betere bescherming van geneesmiddelen voor de patiënt
 • Een maand zonder alcohol: Tournée Minérale!
 • Tabakstop: een app voor dagelijkse steun
 • Biosimilaire geneesmiddelen: even doeltreffend, minder duur
 • Uw apotheker wenst u een gelukkig en gezond 2019!
 • Wanneer is kinkhoestvaccinatie aanbevolen?
 • Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden
 • In november gaan we de strijd aan tegen antibioticaresistentie!
 • Bekijk je geneesmiddelenvoorschrift online op Mijngezondheid.be
 • Wereld Diabetes Dag: gezin biedt houvast voor patiënten
 • Bevolkingsonderzoek voor de opsporing van darmkanker i.s.m. Brusselse apotheken
 • Autorijden met diabetes