Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Het gaat om een totaalzorg die steunt op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn, en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

De organisatoren van de Werelddag benadrukken dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle palliatieve zorg, zowel thuis, als in thuisvervangende milieus zoals rust-en verzorgingstehuizen, als in het ziekenhuis.

Brochure voor een waardig levenseinde

Je kan in de apotheek vragen naar een gratis brochure met alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. de euthanasiewet, de wet palliatieve zorg en de patiëntenrechtenwet. Het ‘LEIFplan’ (van het LevensEinde InformatieFormum of kortweg LEIF) beschrijft ook hoe je – bewust of niet meer bewust – met je eigen leven(seinde) kan omgaan (o.a. orgaandonatie, begrafenis, mogelijke behandelingen en euthanasie) wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd.

Meer info op www.leif.be en www.palliatief.be