FR | NL

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Het gaat om een totaalzorg die steunt op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn, en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

De organisatoren van de Werelddag benadrukken dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle palliatieve zorg, zowel thuis, als in thuisvervangende milieus zoals rust-en verzorgingstehuizen, als in het ziekenhuis.

Brochure voor een waardig levenseinde

Je kan in de apotheek vragen naar een gratis brochure met alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. de euthanasiewet, de wet palliatieve zorg en de patiëntenrechtenwet. Het ‘LEIFplan’ (van het LevensEinde InformatieFormum of kortweg LEIF) beschrijft ook hoe je – bewust of niet meer bewust – met je eigen leven(seinde) kan omgaan (o.a. orgaandonatie, begrafenis, mogelijke behandelingen en euthanasie) wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd.

Meer info op www.leif.be en www.palliatief.be

 

Nieuws

Recent nieuws in gezondheid
 • Wanneer is kinkhoestvaccinatie aanbevolen?
 • Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden
 • In november gaan we de strijd aan tegen antibioticaresistentie!
 • Bekijk je geneesmiddelenvoorschrift online op Mijngezondheid.be
 • Wereld Diabetes Dag: gezin biedt houvast voor patiënten
 • Bevolkingsonderzoek voor de opsporing van darmkanker i.s.m. Brusselse apotheken
 • Autorijden met diabetes
 • 13 oktober: Werelddag van de Palliatieve Zorg
 • 10 oktober: Internationale dag van de Geestelijke Gezondheid
 • Mijn huisapotheker kent me, ik heb getekend. Mijn gezondheid wint erbij!
 • Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen
 • Storingen op het eHealth platform: mogelijk moet u de volle prijs betalen voor uw geneesmiddelen
 • Zorgeloos genieten in eigen land dankzij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier
 • Draag zorg voor je gezondheid, vertrouw op deskundig advies
 • “Generatie Rookvrij”: een rookvrije toekomst voor kinderen en jongeren
 • Donderdag 17 mei: Werelddag van de Hypertensie
 • Week van de Migraine strijdt tegen schuldgevoel migrainepatiënten
 • Educatie therapietrouw voor diabetespatiënten
 • Mazelen: een ernstige en zeer besmettelijke ziekte
 • Gele koorts in Brazilië
 • Wereldgezondheidsdag 2018: ‘Gezondheid voor iedereen’
 • Alle wachtdiensten 24 uur op 24 op Apotheek.be, behalve Limburg* en Mechelen
 • Eerstelijnszones: naar een geïntegreerde Vlaamse zorg
 • Elektronisch voorschrift wordt verplicht
 • Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?
 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s bij een luchtvervuilingspiek?
 • Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen
 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen
 • Tournée Minérale 2018: een gezonde alcoholpauze voor je lichaam
 • Een gezonder 2018, samen met je apotheker
 • “2031 heeft jou nodig!”
 • Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?