De griep is in het land: de epidemische drempel is officieel overschreden en het virus zet zijn opmars gestaag voort. Bovendien doen ook andere winterkwalen de wachtzaal bij de huisarts volstromen…

Belangrijk om te onthouden in deze barre tijden: griep en andere luchtweginfecties zoals verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontstekingen kan je niet behandelen met antibiotica. Het is een vergissing die velen maken, maar die nare gevolgen kan hebben. Dus ook al is het verleidelijk om ‘grove geschut’ in te zetten om van een ziekte af te geraken, de beste manier om je niet ziek te voelen, is besmetting vermijden…

De BAPCOC (Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid) herlanceert haar sensibiliseringscampagne over correct antibioticagebruik met behulp van een affiche en een folder die je hier kan raadplegen. 

 Op onze pagina Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet lees je meer over die geneesmiddelen en over hoe je ze correct kan gebruiken.


Hoe vermijd ik een besmetting met griep?

  • Raadpleeg zo snel mogelijk je huisarts als je griepsymptomen hebt en volg zijn aanbevelingen
  • Blijf thuis wanneer je je grieperig voelt en vermijd overbodig contact zoveel mogelijk om de verspreiding van de ziekte te voorkomen
  • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep
  • Hoest bij voorkeur in een papieren zakdoekje en werp dat na gebruik meteen weg. Heb je geen zakdoekje, hoest dan tegen je arm en niet in je handen.