In België kunnen patiënten sinds 2012 bijwerkingen van geneesmiddelen rechtstreeks melden aan het FAGG. In 2012 werden er 23 bijwerkingen gemeld door patiënten, in 2018 waren dat er al 365. Door bijwerkingen te melden draag je bij aan de veiligheid van geneesmiddelen.

Wanneer een geneesmiddel op de markt komt, zijn niet noodzakelijk alle effecten ervan gekend. Het is dus mogelijk dat iemand last krijgt van een ongekende of een (nog niet goed) gekende bijwerking. Elk Europees land is daarom verplicht om gegevens over gekende en ongekende bijwerkingen van geneesmiddelen te verzamelen en te evalueren. Wetenschappelijke studies tonen aan dat meldingen van bijwerkingen door patiënten een waardevolle aanvulling zijn op de meldingen via de zorgverleners en de farmaceutische bedrijven.

Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren, heeft het FAGG onlangs het online meldingsformulier verder verbeterd. Wanneer je bijwerkingen van een geneesmiddel ondervindt, spreek je daarover natuurlijk best ook over met je apotheker en je arts.

Zie ook: 

    ·      Meld elke vermoedelijke bijwerking