12 juni 2017 - In Merelbeke heeft het project ‘Merelbeke zit op schema’ de hele gemeente gemobiliseerd om inwoners bekend te maken met een medicatieschema en hoe het te gebruiken indien nodig. De gemeenschap maakte er een groot succes van ten voordele van patiënten.

De Oost-Vlaamse apothekersvereniging en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zorgregio Gent lanceerden eind 2016 een project dat een hele gemeente heeft verenigd: Merelbeke zit op schema. Het doel van dat project? Ervoor zorgen dat de inwoners van Merelbeke die meerdere geneesmiddelen moeten nemen, weten wat een medicatieschema is en het belang ervan inzien zodat ze het kunnen gebruiken indien nodig. Na zes maand is duidelijk geworden dat de initiatiefnemers meer dan geslaagd zijn in hun opzet!

Een medicatieschema?

Het medicatieschema is een volledig, duidelijk en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die u inneemt, zowel op voorschrift als zelfzorggeneesmiddelen. Ook informatie over wanneer u welk geneesmiddel moet innemen en op welke manier u dat moet doen, staat erop vermeld. Het medicatieschema is zowel een handig overzicht voor de patiënt als een interessant communicatiemiddel voor de zorgverleners die hem behandelen.

Meer info over het medicatieschema? Klik hier!

Merelbeke zit op schema, dankzij samenwerking

De kracht van het project was de samenwerking van de gemeente met de zorgverstrekkers (apothekers, huisartsen verpleegkundigen…), thuiszorgdiensten, ziekenfondsen, middenveldorganisaties (senioren-, vrouwen- en buurtverenigingen…) en patiënten. Dankzij het grote draagvlak weten na zes maand veel meer inwoners wat een medicatieschema is en beschikken ze over één, brengen meer patiënten een medicatieschema mee bij een ziekenhuisopname én worden meer medicatieschema’s elektronisch gedeeld tussen zorgverstrekkers via het beveiligd platform ‘Vitalink’ (meer informatie over het delen van gezondheidsgegevens vindt u hier).

Verkrijgbaar bij de apotheker!

Een medicatieschema kan verkregen worden bij de huisarts of bij de apotheker. De apotheker heeft een volledig beeld van alle voorgeschreven medicatie en zelfzorggeneesmiddelen die een patiënt neemt en biedt als geneesmiddelenexpert heel wat nuttig advies. Praat er dus zeker over met uw apotheker!

Meer informatie over het medicatieschema vindt u hier op onze website.