Voor de terugbetaling van je geneesmiddelen heb je in sommige gevallen de voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds nodig. Die toestemming wordt jou schriftelijk meegedeeld door je ziekenfonds. Ze wordt ook geregistreerd in een databank van de ziekenfondsen, die jouw zorgverleners (arts en apotheker) kunnen raadplegen. Die databank wordt voortdurend geactualiseerd en bevat dus de meest recente gegevens over toestemmingen.

BELANGRIJK: het papieren document waarop de toestemming staat vermeld, heeft geen juridische waarde. Het informeert jou over je recht op terugbetaling, maar soms zijn de gegevens die erop vermeld staan, niet meer geldig. Enkel de gegevens in de databank van de ziekenfondsen zijn geldig om te bepalen of je nog recht hebt op de terugbetaling van je geneesmiddel.

Jouw arts en jouw apotheker raadplegen systematisch die databank om na te gaan of jouw voorgeschreven geneesmiddel terugbetaald mag worden. Je apotheker is daartoe overigens wettelijk verplicht.

Is het papieren document dan totaal overbodig? Nee hoor, want als je het laat zien aan je apotheker, kan hij jou informeren over de nodige stappen die je moet nemen. Als hij vaststelt dat de gegevens in de databank niet overeenkomen met die op jouw papieren document, zal hij je aanraden contact op te nemen met je ziekenfonds of je arts om je te informeren over je situatie en ze eventueel bij te stellen.

 

Nieuws

Recent nieuws in gezondheid
 • Hoe ziet de apotheek van de toekomst eruit voor jou?
 • Griepvaccin: absolute prioriteit voor bescherming meest kwetsbare mensen
 • Griepvaccins voorbehouden voor de meest kwetsbare personen
 • Meer ongevallen met chemische producten door coronacrisis
 • COVID-19: wanneer moet ik me laten testen?
 • Vul de enquête over de noodpil in!
 • Doelgroepen krijgen voorrang voor griepvaccin
 • Extra tegemoetkoming voor anticonceptiva
 • Gratis noodpil: ook zonder voorschrift
 • Geldigheid van de toestemming voor terugbetaling van geneesmiddelen, toegekend door de adviserend geneesheer van je ziekenfonds
 • Afspraak voor een check-up van je medicijnkast
 • Wanneer word je getest op COVID-19?
 • Ben je zwanger, geef je borstvoeding of heb je een kinderwens?
 • Stoffen mondmaskers verdeeld in de apotheek
 • Zwanger of borstvoeding in coronatijd?
 • Hoe moet je een stoffen mondmasker gebruiken?
 • Neem je geneesmiddelen en moet je naar het ziekenhuis? Neem je medicatieschema mee!
 • Geef het voorbeeld stop het virus
 • Draag je een COVID-19 masker? Zorg ervoor dat je het correct gebruikt!
 • Koorts? Paracetamol geniet de voorkeur.
 • Help de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
 • Hoe kan je een besmetting met het Coronavirus voorkomen?
 • Bescherm je tegen virussen zoals het coronavirus Covid-19
 • Een mondmasker dragen om zich tegen het coronavirus te beschermen?
 • Kent u iemand met een zeldzame ziekte?
 • Neem je slaapmiddelen ? We hebben je nodig!
 • Is jouw voorschrift geldig?
 • In februari heffen we het glas... water!
 • Je voorschrift heeft voortaan een vervaldatum
 • Beste Wensen!