Misschien las je het al in de krant of zag je het opduiken in je newsfeed: de Vlaamse overheid gaat de ‘eerste lijn’ hervormen om haar burgers een meer ‘geïntegreerde zorg’ te bieden. Maar wat betekent dat nu precies? Hieronder zetten we voor jou alles even op een rijtje.

Eén lijn ... verschillende zorgverstrekkers

De ‘eerste lijn’ wordt gevormd door de zorgberoepen waar je als patiënt het eerst mee in contact komt wanneer je met een gezondheidsprobleem of een zorgnood zit. Dat zijn bijvoorbeeld je huisarts, apotheker, psycholoog, kinesitherapeut, verpleegkundige of diëtist. Hoewel die zorgprofessionals steeds hun best zullen doen om jou – elk vanuit hun eigen expertise – zo goed mogelijk verder te helpen, werken ze vandaag nog te vaak naast elkaar. Daardoor hebben ze niet altijd een overzicht van de verschillende stappen die je al hebt gezet, en moet je soms meerdere keren hetzelfde verhaal doen. Dat geldt vooral voor patiënten met een chronische zorgnood, die vaak behandeld worden door meer dan één zorgverstrekker.

Geïntegreerde zorg

Om die situatie aan te pakken, wil de Vlaamse overheid evolueren naar een model van ‘geïntegreerde zorg’. In dat model kom jij als patiënt centraal te staan en kan je maximaal meebeslissen over de organisatie van jouw zorg. De zorgverstrekkers die je omringen moeten nauwer gaan samenwerken en hun handelingen beter op elkaar afstemmen – bijvoorbeeld via digitale toepassingen. Daarbij moeten ze bovendien steeds vertrekken vanuit jouw concrete behoeften, vragen en doelstellingen.

Eerstelijnszones

Een van de speerpunten van die shift naar een meer geïntegreerd zorgmodel is de opdeling van Vlaanderen in ongeveer 60 eerstelijnszones. Dat zijn zones met zo’n 75 000 tot 125 000 inwoners samengesteld uit een of meerdere gemeenten, waarbinnen de verschillende eerstelijnsberoepen hechter gaan samenwerken met elkaar, de patiënt, hun lokale bestuur en de plaatselijke zorg- en welzijnsorganisaties. Het doel van die samenwerking is om dankzij de gebundelde expertise en de meer globale aanpak van je zorgnood, je als patiënt beter op weg te helpen naar een optimale levenskwaliteit.