Mensen met diabetes type 2 die nog geen gespecialiseerde zorg nodig hebben, worden door hun huisarts opgevolgd in het zogeheten ‘voortraject diabetes’. Dat voortraject wil hen ook meer inzicht geven in hun ziekte, zodat ze hun behandeling zelf in handen kunnen nemen.

Kennis en motivatie

Dat vergt kennis en motivatie. Je moet weten wat diabetes juist is, wat de problemen kunnen zijn en hoe je ze kan voorkomen. Je moet ook weten hoe je medicatie werkt, hoe je ze correct moet nemen, en waarom het belangrijk is dat je ze neemt. Veel chronische patiënten vergeten hun medicatie soms of stoppen er na een tijdje mee. Een gebrek aan therapietrouw heet dat in vakjargon. Als je diabetes hebt, moet je ook je levensstijl aanpassen. Dat wil vooral zeggen: een evenwichtige voeding, voldoende beweging en niet (meer) roken.

Educaties

Patiënten in het ‘voortraject’ die een verhoogd cardiovasculair risico hebben (een BMI groter dan 30 of een hoge bloeddruk), hebben sinds 1 mei recht op 4 terugbetaalde educaties per jaar om hen de nodige kennis aan te leren en hen te motiveren om die ook toe te passen.

De huisarts kiest samen met de patiënt welke educaties nodig zijn. Er zijn vier individuele educaties, elk rond een specifiek thema: ziekte en levensstijl (door een diabeteseducator), therapietrouw (door de huisapotheker), voeding (door een diëtist) en zelfmanagement (door een thuisverpleegkundige). Daarnaast is er ook een groepseducatie ‘Inleiding op beweging’ (door een kinesitherapeut).

Therapietrouw

De educatie rond therapietrouw is bedoeld voor diabetespatiënten die problemen hebben met hun geneesmiddelen of die hun medicatie niet of niet altijd nemen. Als je huisarts die educatie voorschrijft, dan kan je een afspraak maken met je (huis)apotheker voor een gratis begeleidingsgesprek. Tijdens dat gesprek zal je apotheker al je geneesmiddelen met jou overlopen en vragen hoe je ze ervaart. Hij zal je ook vertellen waarvoor elk geneesmiddel dient, hoe je het moet nemen, op welk moment (het juiste tijdstip is heel belangrijk bij diabetesmedicatie), wat de mogelijke bijwerkingen zijn en hoe je daarmee kan omgaan.

Medicatieschema

Na afloop van het gesprek krijg je een medicatieschema mee. Dat is een handig overzicht van alle geneesmiddelen die je neemt, en van het tijdstip waarop je ze moet nemen. Een praktisch hulpmiddel om je medicatie nooit meer te vergeten. Je apotheker kan je ook één of meer folders meegeven over de geneesmiddelen die jij neemt. Daarin vind je een heldere uitleg over de werking, het gebruik en andere nuttige informatie over je medicatie.