Hypertensie wordt gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk in de slagaders. Als die niet wordt behandeld, loop je een groter risico’s op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of hartinfarct. Samen zijn dat de belangrijkste doodsoorzaken in de hele Westerse wereld.

Wat is hypertensie?

Van hypertensie is pas sprake wanneer uit verschillende metingen blijkt dat je bloeddruk de aanvaardbare waarden (140/90 mmHg) overschrijdt. De ‘ideale bloeddruk’ is niet hoger dan 120/80 mmHg in rust overdag. In de westerse wereld lijdt ongeveer 20% van de bevolking aan hypertensie. Voor België komt dat neer op meer dan twee miljoen mensen. De helft van hen is zich daar niet van bewust. Je voelt je ook niet ziek als je een hoge bloeddruk hebt. Daarom wordt hypertensie een ‘stille moordenaar’ genoemd.

Laat je bloeddruk controleren

De enige manier om te weten te komen of je hypertensie hebt, is door je bloeddruk geregeld te controleren. Omdat fysieke inspanningen, emoties, alcoholgebruik, temperatuur... invloed hebben op je bloeddruk, wisselt die voortdurend. Bij sommige mensen verhoogt hij zelfs zodra ze bij hun huisarts komen, omdat ze op dat moment gespannen zijn. Eén meting is dus onvoldoende om vast te stellen dat je een verhoogde bloeddruk hebt. Drie metingen, bij voorkeur op verschillende tijdstippen, kunnen wel uitsluitsel geven.

Je kan je bloeddruk ook zelf meten met een bloeddrukmeter. Let er bij de aankoop op dat het toestel erkend en gewaarborgd is en dat het een duidelijke handleiding bevat. Aarzel niet om je apotheker om advies te vragen. Hij kan je alle informatie geven, niet alleen over een correct gebruik van het toestel (wanneer en hoe je je bloeddruk moet meten), maar ook over het registreren en interpreteren van je bloeddrukmetingen.

Hypertensie, hoe komt het?

In de meeste gevallen heeft een hoge bloeddruk te maken met een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren: leeftijd (tot 30 jaar heeft slechts 1 tot 2% van de bevolking een hoge bloeddruk, bij 60-plussers loopt dat cijfer op tot ongeveer 50%), geslacht (hoge bloeddruk komt iets meer voor bij mannen; vrouwen worden vaak na de menopauze door hypertensie getroffen) en levensstijl. Risicofactoren zijn: overmatig alcoholgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, overmatig zoutgebruik en roken.

Hoge bloeddruk, wat nu?

Hoge bloeddruk voorkomen en/of behandelen is dan ook in de eerste plaats een kwestie van gezonde leefgewoonten: beweeg voldoende (minstens 30 minuten per dag), eet gezond (veel groenten en fruit, weinig zout en verzadigde vetten), rook niet (meer), wees matig met alcohol en let op je gewicht. Afhankelijk van je bloeddrukwaarden en je risico op hart- en vaatziekten kan dat de enige behandeling zijn. Als er toch medicatie nodig is, lukt het met die maatregelen beter om je bloeddruk goed te beheersen en zijn er meestal ook minder geneesmiddelen nodig.

Er bestaan meerdere klassen van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk. Meestal worden die goed verdragen. Je arts zal uitzoeken welke medicatie voor jou het meest geschikt is. Vaak is een combinatie van geneesmiddelen nuttig zodat je ze in een lagere dosis kan innemen, wat minder nevenwerkingen geeft. Voor een blijvend effect is het belangrijk om je medicatie trouw in te nemen. Stop er dus niet mee op eigen houtje. Als je vermoed dat er nevenwerkingen zijn, praat er dan over met je apotheker.

Meer informatie?

De Belgische Cardiologische Liga heeft een folder over hoge bloeddruk gepubliceerd. Daarin vind je een helder antwoord op heel wat vragen.