Naar schatting 750.000 Belgen lijden aan diabetes. In meer dan 9 op de 10 gevallen gaat het om type 2-diabetes. Die chronische aandoening treft steeds meer mensen, op steeds jongere leeftijd. Door een gezonde levensstijl kan je die ziekte grotendeels voorkomen of uitstellen.

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Dat is al sinds 1991 zo. De Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben die dag in het leven geroepen als reactie op de alarmerende, wereldwijde toename van type 2-diabetes.

Wat is diabetes? 

Diabetes is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is. Dat kan twee oorzaken hebben: ofwel maakt het lichaam onvoldoende insuline aan, ofwel is de geproduceerde insuline onvoldoende werkzaam. Insuline zorgt ervoor dat bloedsuiker kan worden opgenomen door alle cellen in het lichaam. WIn beide gevallen kan er vanuit de voeding onvoldoende suiker (glucose) worden opgenomen in de cellen om daar als energiebron te dienen. Daardoor ontstaat een verhoging van het bloedsuikergehalte (hyperglycemie).

In België lijden naar schatting 750.000 mensen aan diabetes. Bij meer dan 9 op de 10 gaat het om type 2-diabetes.

Verhoogd risico of alarmsignalen? 

Diabetes wordt een silent killer genoemd omdat het vaak jaren duurt voordat er duidelijke klachten zijn en de aandoening intussen ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, nierschade of voetproblemen. Ongeveer 1 op de 3 mensen die type 2-diabetes hebben, zouden niet weten dat ze aan die aandoening lijden en worden er dus ook niet voor behandeld.

Daarnaast zijn er ook veel mensen die een sterk verhoogd risico lopen om type 2-diabetes te krijgen; Mensen met overgewicht of een ongezonde levensstijl bijvoorbeeld, of mensen met een erfelijke aanleg voor diabetes. Op de website van de Vlaamse Diabetesliga kan je nagaan of je een verhoogd risico hebt. Bepaalde symptomen zoals veel dorst en een droge mond, vaak plassen of onverklaarbare vermoeidheid zijn alarmsignalen die kunnen wijzen op diabetes. Als je een verhoogd risico hebt of klachten hebt die kunnen wijzen op diabetes, ga dan naar je huisarts.

Voorkomen of uitstellen 

Anders dan bij type 1-diabetes, kan type 2-diabetes grotendeels voorkomen of uitgesteld worden. Bij de ontwikkeling van type 2-diabetes spelen verschillende factoren een rol. Aan sommige risicofactoren, zoals leeftijd of familiale belasting, kan je niets veranderen. Maar er zijn ook risicofactoren, zoals overgewicht of een ongezonde levensstijl, waar je wel iets aan kan doen. Wil je weten hoe je diabetes een stap kan voorblijven, lees dan het artikel Hoe diabetes voorkomen of uitstellen.