Het federaal agentschap voor geneesmiddelen heeft bevestigd dat apothekers magistrale bereidingen mogen maken die cannabidiol bevatten, een bestanddeel van cannabis. Die aankondiging, die uitgebreid in de media aan bod kwam, verdient enige uitleg.

In ons land is er op dit ogenblik slechts één geneesmiddel toegelaten op basis van medicinale cannabis. Dat geneesmiddel wordt onder zeer specifieke voorwaarden terugbetaald: het moet worden afgeleverd in het ziekenhuis, op voorschrift van een neuroloog, in het kader van een behandeling tegen multiple sclerose.

De Belgische wetgeving verbiedt de apotheker om magistrale bereidingen te maken op basis van medicinale cannabis. Wél mag de apotheker – op basis van een medisch voorschrift – magistrale bereidingen maken die een specifiek bestanddeel van cannabis bevatten, namelijk cannabidiol (of CBD). Bereidingen op basis van CBD worden echter niet terugbetaald, waardoor een dergelijke behandeling die door een arts wordt voorgeschreven relatief duur kan zijn.

Cannabis & cannabidiol: waar gaat het over?

De cannabisplant bevat veel verschillende stoffen die cannabinoïden worden genoemd. Een aantal van die bestanddelen hebben een invloed op de mens. De meest bekend is delta-9-tetrahydrocannabinol (of THC). Dat is het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van cannabis, die het zogenaamde stoned zijn veroorzaakt (om meer te weten over cannabis en de effecten ervan, klik hier).

Cannabidiol (CBD) is een ander actief bestanddeel van cannabis. Hoewel het werkingsmechanisme nog niet volledig is opgehelderd, weten we dat CBD niet psychoactief is (het werkt niet in op het centrale zenuwstelsel). Het heeft dus geen euforisch effect en wordt dan ook niet beschouwd als een verdovend middel.

Op basis van de huidige wetenschappelijke bevindingen zou het gebruik van CBD interessant kunnen zijn bij de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals epilepsie, multiple sclerose, chronische pijn, de ziekte van Parkinson en schizofrenie. Te meer omdat de ongewenste effecten die aan dat therapeutisch gebruik verbonden zijn, beperkt lijken te zijn. Al moet je de wonderlijke effecten die door sommige websites worden toegeschreven aan CBD met een korrel zout nemen. Vooralsnog zijn er weinig studies bij mensen.

Over CBD & co

Zowel op internet als in gespecialiseerde winkels zijn CBD-olie en andere producten die CBD bevatten sinds enkele maanden zeer in trek. Hou er altijd rekening mee dat producten niet bestemd kunnen zijn voor menselijke gebruik (de thees, tisanes of andere voedingssupplementen op basis van CBD zijn – behoudens uitzonderlijke afwijking – wettelijk verboden in ons land). Ze zijn dus ook niet onderworpen geweest aan de nodige kwaliteitscontroles om een veilig verbruik te garanderen. Bovendien zijn die producten niet noodzakelijk om de hierboven genoemde aandoeningen te behandelen.

Als je meer wil weten over het wettelijk statuut van cannabis en producten op basis van cannabis, of van CBD, dan nodigen we je uit om de FAQ te lezen die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten online heeft gezet.