FR | NL

In 2015 zamelden de Belgische apothekers zowat 572 ton vervallen geneesmiddelen in, hetzij gemiddeld 111 kg per apotheek!

Dit betekent dat er bij elk gezin jaarlijks 208  gram* geneesmiddelen in de vuilnisbak of in de riolering  zou terechtkomen mocht de apotheker niet meewerken aan de inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen.

Sinds 2000 wordt deze inzameling georganiseerd en gefinancierd in samenwerking met de gewesten, de organisaties die de belangen van de apothekers vertegenwoordigen, de groothandels, de farmaceutische firma’s en de instanties belast met de bescherming van het leefmilieu. 

Naast zijn deelname aan deze ophaal- en sorteercampagne van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen, financiert de apotheker ook de aankoop van specifieke containers bestemd voor hun inzameling. Jaarlijks stijgt het aantal ingezamelde geneesmiddelen. Tussen 2000 en 2015 bedroeg deze stijging meer dan 33%, hetzij gemiddeld 2,5% per jaar. Deze stijging is niet enkel te wijten aan de stijging van het globale geneesmiddelengebruik, maar ook aan een groeiende bewustwording bij de Belgische bevolking van de gevaren die deze chemische stoffen kunnen vertegenwoordigen voor de volksgezondheid en het milieu.

De inzameling door uw apotheker waarborgt dat niemand − noch kinderen, noch bejaarden − in contact zal komen met deze producten en dat er geen enkele toevallige consumptie zal zijn. Deze geneesmiddelen zijn immers niet onschadelijk, het zijn actieve bestanddelen die niet zomaar in de natuur mogen terechtkomen.

Geneesmiddelen die u niet meer gebruikt bij u thuis opslaan kan gevaarlijk zijn voor alle leden van uw gezin, die ze zouden kunnen verbruiken zonder dat ze hen werden voorgeschreven of aanbevolen door een arts of apotheker. 

Wat moet u doen om deel te nemen aan deze inzameling?

 1. Kijk regelmatig (twee tot drie maal per jaar) uw apotheekkast na.
 2. Haal de vervallen en ongebruikte geneesmiddelen uit hun kartonnen verpakking en bijsluiter.
 3. Recycleer de bijsluiters en de lege doosjes met het papier en karton via uw gebruikelijk  sorteersysteem.
 4. Breng aangevatte blisterverpakkingen, potjes,  flacons, tubes, flessen, sprays en aërosols terug naar uw apotheker.
 5. Raadpleeg onze sorteergids '' Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen? Breng ze naar uw apotheker! ". Aarzel niet deze te downloaden en in uw apotheekkast te bewaren.
 6. Raadpleeg bij twijfel onze FAQ of vraag raad aan uw apotheker.

 

* Deze cijfers omvatten noch de verpakkingen, noch de bijsluiters, die afzonderlijk worden gerecycleerd met het papier en karton en die niet naar de apotheek moeten worden teruggebracht.

 

Nieuws

Recent nieuws in gezondheid
 • Je voorschrift heeft voortaan een vervaldatum
 • Meld bijwerkingen van geneesmiddelen online
 • Beste Wensen!
 • De toekomst van antibiotica hangt af van ons allemaal!
 • Ben je zwanger of zou je dat graag worden? Geef je borstvoeding? Vertel het aan je apotheker!
 • Wereld Diabetes Dag (14 november): test je kennis
 • Doe mee aan de eHealthMonitor 2019
 • Wachtdienst in de apotheek: wat verandert er?
 • Je voorschriften veranderen… en hun geldigheidsduur ook!
 • Actieve verbanden beter terugbetaald sinds 1 oktober
 • Seizoensgriep: tijd om aan vaccinatie te denken!
 • Eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’
 • Paracetamol: overschrijd de dosis niet
 • Gebeten door een aoutat?
 • Cannabidiol? Wat is dat?
 • Geneesmiddel onbeschikbaar: je apotheker plooit zich dubbel voor een oplossing
 • Is jouw medicatie "fotosensibiliserend"?
 • Wanneer het kwik stijgt... Warmedagen.be
 • Zaterdag 8 juni is het Werelddag van de Oceanen
 • Hartritmestoornissen treffen bijna 300.000 Belgen
 • Huisje, tuintje, gifje
 • Tekenencefalitis: voor sommige bestemmingen is vaccinatie aangeraden
 • Week van de Migraine focust op de triggers
 • Geef een schouderklopje & bescherm elkaars huid
 • Wereld Astma Dag 2019: ook in de apotheek!
 • Laat angst om te vallen je leven niet bepalen
 • Materiovigilantie: wat is dat?
 • Wat is een medisch hulpmiddel?
 • Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen (24-30 april)
 • Wees niet gek. Doe de tekencheck!
 • Hoe gezond is de Belg?
 • Vier nieuwe mogelijkheden van het portaal Mijngezondheid
 • Een app voor een gezonde leefstijl
 • België start op 9 februari met betere bescherming van geneesmiddelen voor de patiënt
 • Een maand zonder alcohol: Tournée Minérale!
 • Tabakstop: een app voor dagelijkse steun