FR | NL

Kunnen we vertrouwen op biosimilaire geneesmiddelen? “Ja”, stelt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in een nieuwe sensibiliseringscampagne naar het grote publiek:

Biosimilaire geneesmiddelen worden zo gemaakt dat ze in hoge mate gelijkwaardig zijn aan een al goedgekeurd biologisch geneesmiddel. Biosimilaire geneesmiddelen zijn even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend als het biologische referentiegeneesmiddel. Patiënten en artsen kunnen dus vertrouwen op biosimilaire geneesmiddelen. Maar biosimilaire geneesmiddelen hebben bovendien een gunstig effect op ons gezondheidszorgsysteem. Ze creëren budgettaire ruimte om meer innoverende behandelingen voor meer patiënten terug te betalen.”

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de campagne: www.biosimilairegeneesmiddelen.be

Of raadpleeg onderstaande brochure: