Thuisverzorgde patiënten met een chronische wonde hebben recht op een tegemoetkoming voor actieve verbanden. Tot nog toe kregen ze daarvoor van hun ziekenfonds een forfaitaire tegemoetkoming van € 23,82 per maand, maar sinds 1 oktober wordt de tegemoetkoming meteen in de apotheek verrekend.

De meeste wonden helen vanzelf, maar soms zijn er factoren die het helingsproces belemmeren. Als een wonde na 6 weken behandeling nog niet geheeld is, wordt ze als een chronische wonde beschouwd. Veelvoorkomende chronische wonden zijn: open been (ulcus cruris) doorligwonden (decubitus of drukulcus) en diabetische wonden (bv. diabetesvoet). Het aantal patiënten met een complexe, moeilijk heelbare wonde is groot en neemt de komende jaren verder toe, mede door de vergrijzing. Om chronische wonden te behandelen, worden ‘actieve verbanden’ gebruikt. Die zorgen voor de ideale vochtigheidsgraad om een chronische wonde te helen.

Enkel remgeld

Thuiswonende patiënten met een chronische wonde hebben recht op een tegemoetkoming of gedeeltelijke terugbetaling van actieve verbanden die hun huisarts of specialist voorschrijft. Tot nog toe kregen ze van hun ziekenfonds een forfaitaire tegemoetkoming van € 23,82 per maand.

Dat is nu veranderd. Om patiënten met een chronische wonde beter te ondersteunen, zal de tegemoetkoming meteen in de apotheek verrekend worden. De patiënt hoeft dan enkel het remgeld - voor actieve verbanden bedraagt dat 80% van de publieksprijs – te betalen in de apotheek en krijgt een tegemoetkoming van 20%. Dat maakt het eenvoudiger voor de patiënt. Bovendien wordt het remgeld voor actieve verbanden ook opgenomen in de maximumfactuur (MAF). Wanneer het jaarplafond van de MAF bereikt is, moet de patiënt gedurende de rest van het jaar geen remgeld meer betalen.