Osteoporose, wat is het? 

De ziekte wordt ook wel botontkalking genoemd. De botten verliezen hun gezonde botstructuur en botmassa. Ze worden brozer en het risico op breuken is groter. Als je aan osteoporose lijdt, kan zelfs de kleinste kwetsuur, zoals een lichte stoot of val, leiden tot een breuk. De meest voorkomende breuken zijn deze aan de heup (of het bovenste deel van het dijbeen), de wervelkolom en de pols.

De gevolgen van osteoporose zijn vaak ernstiger dan we denken, vooral omdat de aandoening meestal oudere personen treft. Bovendien genezen breuken op latere leeftijd langzamer en ook pijnklachten houden langer aan. Een breuk van de heup leidt bij veel ouderen tot overlijden binnen één jaar na de breuk.

Hoe osteoporose voorkomen? 

Van jongs af aan laat een gezonde levensstijl (met een gezonde voeding rijk aan calcium, voldoende lichaamsbeweging en een regelmatige blootstelling aan zonlicht) je toe een maximale piek in botmassa te bereiken. Het behoud van een gezonde levensstijl is  ook belangrijk om botverlies op latere leeftijd te beperken. Belangrijke adviezen vind je terug in deze infofiche: Osteoporose – Bescherm je botmassa!

Loop jij risico op osteoporose? 

Doe hier de test! Indien je één van de vragen met “ja” beantwoordt, wil dit niet zeggen dat je aan de ziekte lijdt, maar wel dat je een hoger risico loopt. Zelfs indien je sommige risico’s niet kan veranderen, is het belangrijk om ze te kennen en zo de nodige maatregelen tegen botverlies te treffen. Toon deze test aan je apotheker of arts. Hij zal beslissen of bijkomende testen en/of behandeling nodig zijn.

Consulteer de infofiches voor meer informatie: