Een massa laagdrempelige informatie over seksuele gezondheid, die is opgedeeld in zes rubrieken (lichaam, gezinsplanning en zwangerschap, infecties, seksualiteit, relaties, en rechten en wet), elk met hun eigen kleur en pictogram, beschikbaar in 14 verschillende talen. De website Zanzu.be van het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa wil een handige tool zijn voor zorgverleners om de communicatie rond seksuele gezondheid met anderstalige nieuwkomers vlotter te doen verlopen.

De communicatie met anderstalige nieuwkomers over seksuele gezondheid loopt niet altijd van een leien dakje. Toch is die essentieel. Door hun achtergrond en de taboes die in hun thuisland heersen, hebben asielzoekers en andere kwetsbare migranten vaak een gebrekkige basiskennis over seksualiteit, anticonceptie, hiv, enz. In hun moedertaal vinden ze daar weinig betrouwbare informatie over en in België, waar die informatie wel voorhanden is, vormt de taal een grote barrière.

Lopen nieuwkomers in België daardoor meer seksuele gezondheidsrisico’s? Niet per definitie. Zoals onder de algemene bevolking het geval is, heerst ook bij de nieuwkomers een grote diversiteit. Nochtans zijn bepaalde problemen (hiv, ongeplande zwangerschap, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking ...) meer courant bij nieuwkomers dan bij de algemene bevolking. Volgens Sensoa is dat een belangrijk argument om seksuele gezondheid onder de aandacht te brengen bij de nieuwkomers en met hen daarover het gesprek aan te gaan. Het project Zanzu.be moet die communicatie vergemakkelijken.

>>> https://www.zanzu.be/nl/taalkeuze