FR | NL

Met een geïnformeerde toestemming geef je zorgverleners aan wie je de zorg voor jouw gezondheid toevertrouwt, toegang tot een globaal overzicht van jouw medische gegevens. De beste garantie op continuïteit en kwaliteit van zorgverlening!

Wanneer je akkoord gaat met de beveiligde uitwisseling van je gezondheidsgegevens, kunnen zorgverleners die je behandelen relevante informatie met betrekking tot jouw gezondheid delen met elkaar. Zo hebben ze steeds een zicht op je huidige situatie, kunnen zij rekening houden met je medische voorgeschiedenis, weten zij welke onderzoeken je al hebt gehad en welke geneesmiddelen reeds werden voorgeschreven… Die informatie is essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening die je geniet!

Op de overheidswebsite PatientConsent.be en de informatiefolder vind je meer algemene informatie over de geïnformeerde toestemming en het antwoord op veel gestelde vragen.

In de apotheek

Neemt u nog andere geneesmiddelen in? Hebt u last van allergieën? Wanneer bent u laatst gevaccineerd tegen tetanus?” Het is niet altijd eenvoudig om op dergelijke vragen te antwoorden, zeker niet als we pijn of ongemak ondervinden…

Dankzij je apotheker hoef je je alvast over je geneesmiddelengebruik het hoofd niet te breken: hij houdt een overzicht bij van alle geneesmiddelen die hij je het voorbije jaar heeft afgeleverd in jouw farmaceutisch dossier. Zo vermijdt jouw apotheker geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, dubbelmedicatie, onder-of overdosering, enzovoort.

“Maar wat als ik ’s avonds laat dringend nood heb aan een geneesmiddel en bij de apotheek van wacht ga?” zeg je? Daar hebben de Belgische apothekers ook aan gedacht en dus werd het Gedeeld Farmaceutisch Dossier gecreëerd. Als je daartoe je geïnformeerde toestemming geeft, kan je apotheker jouw medicatiehistoriek – of het geheel van geneesmiddelen die je in het afgelopen jaar werden afgeleverd – delen met collega-apothekers tot wie je je wendt via een beveiligd centraal platform. Dankzij die gratis dienstverlening geniet je overal in België van extra veiligheid.

Privacy primeert

Uw gezondheidsgegevens zijn beschermd door de privacywetgeving en dus volledig vertrouwelijk en perfect beveiligd. Uitwisseling tussen zorgverleners kan dan ook enkel en alleen als u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven. Uw medicatiegegevens kunnen enkel geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel afhaalt. De apotheker en zijn medewerkers zijn tevens gebonden aan hun beroepsgeheim.

Uw gezondheid, uw beslissing

U kan uw geïnformeerde toestemming met behulp van uw elektronische identiteitskaart zelf registreren via PatientConsent.be, maar kan dat ook laten doen door uw apotheker, huisarts of een andere zorgverlener, door uw ziekenfonds of door de opnamedienst van het ziekenhuis.

U kan uw toestemming ook op ieder moment beheren (bepaalde informatie niet delen, specifieke zorgverstrekkers uitsluiten…) en/of intrekken. Uw gezondheid, uw beslissing!

 

Animatievideo: Informatie delen is gezond

 

Snelle links: