FR | NL
“Vaccins zijn niet 100% veilig en effectief! Niet-gevaccineerde kinderen zijn gezonder! Vaccins veroorzaken autisme! Vaccinatie is overbodig, want gevaarlijke infectieziekten komen in België nauwelijks nog voor.” Onzinnige geruchten, misleidende informatie en ander fake news over vaccinatie zijn legio. Ze worden vaak breed verspreid en versterkt op (sociale) media die doorlopend op zoek zijn naar sensatie. We vegen een aantal wijdverspreide misvattingen van tafel.
 
• Misvatting 1: Vaccins zijn niet 100% veilig en effectief.
• Misvatting 2: Vaccins kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ze kunnen zelfs dodelijk zijn.
• Misvatting 3: Vaccinatie is overbodig, want gevaarlijke infectieziekten komen in België nauwelijks nog voor.
• Misvatting 4: Vaccins zijn niet meer nodig, want de huidige hygiënemaatregelen bieden voldoende bescherming tegen infectieziekten.
• Misvatting 5: Vaccinatie kan wachten. Mijn baby is er nog te klein voor. Ik laat hem/haar later wel inenten.
 
Misvatting 1: Vaccins zijn niet 100% veilig en effectief.
Feit: Net als alle andere geneesmiddelen moeten vaccins voldoen aan zeer hoge kwaliteitsvereisten, efficiëntie en veiligheid. Ze worden pas toegediend na jarenlange wetenschappelijke studies en testen. Vandaag zijn alle ziekten, die door vaccinatie kunnen voorkomen worden, veel minder aanwezig in landen waar vaccinatieprogramma’s goed werken. Die infectieziekten kunnen leiden tot ernstige complicaties en overlijdens. 
 
Misvatting 2: Vaccins kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ze kunnen zelfs dodelijk zijn.
Feit: Vaccins zijn erg veilig. De meeste reacties – de zogenaamde bijwerkingen – op vaccins zijn beperkt en tijdelijk van aard, zoals een pijnlijke arm of een milde koorts. In zeer zeldzame gevallen kan enkele minuten na de injectie een matige of ernstige allergische reactie optreden. Zorgverleners die vaccineren zijn getraind om die allergische reacties snel te behandelen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccins op lange termijn aandoeningen zoals auto-immuunziektes of autisme veroorzaken. Die aandoeningen komen even goed voor bij mensen die niet gevaccineerd zijn.
 
Misvatting 3: Vaccinatie is overbodig, want gevaarlijke infectieziektes komen in België nauwelijks nog voor.
Feit: Dankzij een gerichte vaccinatiecampagne zijn de ‘pokken’ eind jaren zeventig wereldwijd uitgeroeid. Maar de meeste kinderziektes zijn nog niet uitgeroeid in België en andere delen van de wereld. De meeste virussen en bacteriën aan de oorsprong van deze ziektes bestaan dus nog steeds, en kunnen zich snel verspreiden door iemand die niet gevaccineerd is. In 2018 werden verschillende Europese landen (Roemenië, Griekenland, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) getroffen door een mazelenepidemie vanwege een lage vaccinatiegraad. Veel mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen en er waren 35 overlijdens. Een hoge vaccinatiedekking is dus van groot belang om ernstige kinderziekten de baas te blijven.
 
Misvatting 4: Vaccins zijn niet meer nodig, want de huidige hygiënemaatregelen bieden voldoende bescherming tegen infectieziektes.
Feit: Het is waar dat bv. de cholera-epidemie in België is verdwenen dankzij een verbetering van de leefomstandigheden en een betere hygiëne (riolering, drinkwater...). Diezelfde omstandigheden kunnen ook de verspreiding van tuberculose vertragen. Anderzijds verspreiden veel ziekten zich ongeacht hoe proper je ook bent. Als niemand zich nog laat vaccineren, zullen ziektes die bijna verdwenen zijn – zoals polio, kinkhoest en mazelen – snel terugkeren.
 
Misvatting 5: Vaccinatie kan wachten. Mijn baby is er nog te klein voor. Ik laat hem/haar later wel inenten. 
Feit: Vaccinaties uitstellen is geen goed idee. Het kan de gezondheid van je kind onnodig in gevaar brengen. Sommige vaccins kunnen al worden toegediend vanaf de leeftijd van twee maanden. Alle vaccins uit het basisvaccinatieschema kan je gratis laten toedienen bij Kind en Gezin en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s). In België geeft de Hoge Gezondheidsraad adviezen over de aanbevolen vaccinatiemomenten.
 
Er wordt veel misleidende informatie over vaccineren verpreid op websites en sociale media. Geraak je er niet meer wijs uit? Je kan je twijfels of vragen altijd voorleggen aan je apotheker.
 
Meer info over het basisvaccinatieschema: