FR | NL

Tot 15 november kunnen uitsluitend mensen die tot één van de ‘doelgroepen’ behoren een griepvaccin halen in de apotheek. Het gaat om mensen die risico lopen op complicaties en om het personeel uit de gezondheidssector. Door hen als eerste tegen de griep te beschermen, wil de overheid vermijden dat onze ziekenhuizen overbelast raken in coronatijden.

Griep kan ernstige gevolgen hebben en in coronatijden is het dubbel oppassen geblazen. Daarom heeft de overheid beslist om mensen die tot een van de doelgroepen behoren voorrang te geven bij de verdeling van griepvaccins. De Hoge Gezondheidsraad heeft die doelgroepen bepaald. Het gaat om:

 • mensen die risico lopen op complicaties:
   • zwangere vrouwen
   • mensen die ouder zijn dan 65 jaar
   • mensen met een chronische ziekte (zoals diabetes of een ziekte van hart, longen, lever of nieren) die ouder zijn dan 6 maanden
   • mensen die in een instelling verblijven
   • kinderen ouder dan 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie
 • mensen die onder hetzelfde dak wonen als iemand uit die risicogroepen of met een baby die jonger is dan 6 maanden
 • het personeel in de gezondheidssector
 • mensen tussen 50 en 65 jaar

Tot 15 november kunnen alleen mensen uit die doelgroepen een griepvaccin halen bij hun apotheker.

Opgelet: vanaf 1 oktober genieten zij van een betere terugbetaling voor hun griepvaccin. Dat maakt een verschil uit van € 5,7 tot € 7,33 (voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming). Als je tot een van de doelgroepen behoort, wacht je dus best tot 1 oktober om je griepvaccin te halen. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om je tussen 15 oktober en 15 december te laten vaccineren tegen de griep. 

Opgepast voor pneumokokken

De pneumokokkenbacterie kan ook ernstige en zelfs fatale longontstekingen veroorzaken. Daarom is het zeker in coronatijden aangewezen dat kwetsbare mensen zich laten vaccineren.

De Hoge Gezondheidsraad heeft 3 groepen bepaald waarvoor pneumokokkenvaccinatie aangeraden is:

 • gezonde 65-plussers
 • mensen vanaf 50 tot 85 jaar die lijden aan een chronische ziekte van hart, longen, lever of nieren, of– en dat is nieuw sinds dit jaar – diabetes
 • mensen van 16 tot 85 jaar met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie, bv. omwille van een immuniteitsstoornis

Bescherm jezelf!

Laat je vaccineren als je tot de doelgroepen behoort. En denk er ook aan dat de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen,…) ook helpen om griep en/of pneumokokkeninfecties te voorkomen!