AFMPS

 www.fagg-afmps.be 

www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be 

www.geneesmiddelen-via-internet.be 

 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)

Het FAGG is de bevoegde overheid die toeziet op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik.

Het agentschap verzekert de toegang van patiënten tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten en helpt hen bij het goed gebruik ervan. Om deze missie te vervullen werkt het FAGG samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere nationale en internationale autoriteiten.

Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel

 


 

 

www.pharma.be

www.goedgebruik.be

www.e-bijsluiters.be

www.investinhealth.be

www.theinitiative.be

 

Wat is pharma.be? 

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, groepeert momenteel 140 farmaceutische ondernemingen met een vestiging in België. Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere betrokkenen heeft zij als missie de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik.

Als overkoepelende organisatie van de farmaceutische researchindustrie, die na R&D geneesmiddelen ter beschikking stelt, beschouwt pharma.be het als haar verantwoordelijkheid, ten aanzien van de patiënten en de maatschappij, om een bijdrage te leveren tot de bevordering van het goed gebruik van geneesmiddelen. pharma.be streeft met dit initiatief naar de adequate ondersteuning van artsen en apothekers en naar constructief overleg over goed gebruik met alle gezondheidspartners.

 

Terhulpsesteenweg 166
B-1160 Brussel
E-mail: info@pharma.be 

 


 

 

Croix Rouge de Belgique

www.croix-rouge.be

Le Mouvement Croix-Rouge. 

Avec des dizaines de millions de volontaires dans 187 Sociétés Nationales, la Croix-Rouge  est la plus grande organisation humanitaire au monde. Elle agit avant, pendant et après les catastrophes et les urgences relatives à la santé pour répondre aux besoins des plus vulnérables et pour améliorer leur vie. Elle dispense cette aide sans distinction de nationalité, de race, de religion, de classe ou d'opinions politiques. L’engagement fondamental de la Croix-Rouge : sauver des vies, quelles que soient l’origine ou les convictions des personnes, et changer les mentalités dans tous les pays où l’organisation est active. Pour mener à bien ses missions, la Croix-Rouge peut compter sur son énorme réseau de volontaires (25.000 personnes en Belgique), sur l'expertise que   la communauté a déployée à l’échelle mondiale et sur sa  volonté de donner une voix à tous les sans-voix de la planète. Ses combats quotidiens : le développement humain, l’aide et les premiers secours lors de catastrophes, la promotion d’un mode de vie plus sain et l'amélioration des normes humanitaires.