Geneesmiddelen die in de Belgische apotheken worden verkocht, zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Ze worden streng gecontroleerd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Toch kunnen sommige patiënten last hebben van bijwerkingen van het geneesmiddel die nog niet bekend waren. Elk geneesmiddel kan immers onbedoelde neveneffecten met zich meebrengen.

Wat zijn bijwerkingen van geneesmiddelen? Klik hier voor meer informatie.

Neveneffecten die waargenomen zijn tijdens klinische studies, uitgevoerd vóór het op de markt brengen van een geneesmiddel, worden vermeld in de bijsluiter. Eens in de handel, wordt een geneesmiddel gedurende jaren door een meer diverse groep gebruikt (bv. door patiënten met meerdere aandoeningen, baby’s, kinderen of ouderen), en dat vaak in andere omstandigheden dan die van de klinische studies. Sommige zeldzame of laattijdig optredende bijwerkingen worden dan pas ontdekt nadat een geneesmiddel al op de markt is.

Een ongewenst effect? Praat erover met je arts of apotheker!
De risico-batenverhouding van een geneesmiddel kan dus na verloop van tijd evolueren omdat door een groter gebruik meer informatie bekend raakt over het veiligheidsprofiel ervan. Daarom is het zo belangrijk om bijwerkingen te melden. Zeker als het gaat om vervelende of potentieel ernstige neveneffecten! Als je je arts hierover aanspreekt, dan kan hij jouw behandeling indien noodzakelijk wijzigen of aanpassen. Je kan gerust eerst raad vragen aan je apotheker: hij is immers de expert van het geneesmiddel!

Help geneesmiddelen nog veiliger te maken
Europese geneesmiddelenautoriteiten stellen vandaag een onderrapportering van geneesmiddelgerelateerde problemen vast. Zij rekenen op meer spontane meldingen van patiënten én zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen en vroedkundigen) om geneesmiddelen nog veiliger te maken. In 2016 nam het fagg in ons land alvast deel aan een Europese bewustmakingscampagne over het melden van vermoedelijke neveneffecten. Het geneesmiddelenagentschap vroeg zelf ook aandacht voor de problematiek met een eigen sensibiliseringscampagne ‘Een geneesmiddel is geen snoepje’. De campagne heeft het o.a. over het optreden van ongewenste effecten en de risico-batenverhouding van een geneesmiddel.

Hoe kan je bijwerkingen melden?
Door het melden van bijwerkingen, help je ook andere patiënten. Bij een mogelijk (algemeen) probleem, kunnen er dan sneller maatregelen genomen worden. Indien er vermoedelijke nevenwerkingen optreden, kan je in eerste instantie steeds terecht bij je arts of apotheker. Als het effectief om een (vermoedelijke) bijwerking gaat, dan dient jouw zorgverlener dit onmiddellijk te melden aan het fagg. Wil je dat liever zelf doen? Sinds 2012 kunnen patiënten vermoedelijke bijwerkingen rechtstreeks melden aan het fagg. Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren, stelt het fagg sinds maart 2018 dit online meldingsformulier ter beschikking. 

Europees campagnefilmpje: “Melden van vermoedelijke bijwerkingen maakt geneesmiddelen veiliger”