Een geneesmiddel kopen doe je niet zomaar. Een geneesmiddel is geen gewoon consumptieproduct. Waakzaamheid en voorzichtigheid zijn dus aangeraden.

In België mogen enkel apothekers geneesmiddelen verkopen.

Als laatste schakel in de fabricage- en distributieketen van geneesmiddelen speelt je apotheker een belangrijke rol. Hij staat borg voor de kwaliteit van de geneesmiddelen die hij jou aflevert.

De geneesmiddelen die in de Belgische apotheken of via hun website worden verkocht, hebben hun kwaliteit, hun veiligheid en hun doeltreffendheid moeten bewijzen om een vergunning voor het op de markt brengen te verkrijgen. Bovendien vinden er controles plaats om de conformiteit van de samenstelling van de geneesmiddelen en de eerbied voor de goede fabricage-, distributie-, bewarings- en afleveringspraktijken na te gaan.

De veiligste manier om geneesmiddelen te kopen is bijgevolg in de apotheek. Voor niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen kan je ook terecht op de website van de apotheek. Alle websites van de Belgische apotheken werden immers genotificeerd bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en bij de Orde der Apothekers. Zo heb je alle garanties in termen van kwaliteit en authenticiteit van de producten.

Uw apotheker is net zoals jouw arts een vertrouwenspersoon; hij eerbiedigt het beroepsgeheim en geeft blijk van vertrouwen. Je apotheker begeleidt de aflevering van geneesmiddelen met doelgerichte en gepersonaliseerde informatie noodzakelijk voor hun goed gebruik. Hij zal je bijvoorbeeld uitleg geven over de te volgen posologie, de voorzorgsmaatregelen bij gebruik, de interacties met andere geneesmiddelen of bepaalde eetwaren. Als geneesmiddelenspecialist is je apotheker in staat op al jouw vragen te antwoorden. Voor de opvolging van je behandeling en het goed gebruik van de geneesmiddelen is het altijd oordeelkundig hem om advies te vragen.

Wil je de lijst met genotificeerde websites van de Belgische apotheken consulteren? Klik dan hier.

Met toestemming van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten werd gebruikgemaakt van de informatie die het agentschap ter beschikking stelt op www.fagg.be. Het agentschap is evenwel niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de informatie door de APB wordt gereproduceerd en voorgesteld, noch voor de actualiteit ervan. Voor informatie over het fagg kan u terecht op www.fagg.be.