Vanaf 1 juni 2018 worden artsen verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Maar voorlopig krijg je wel nog een ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ mee, dat er net zo uitziet als een papieren voorschrift.

Artsen schrijven geneesmiddelen steeds vaker elektronisch voor. Dat biedt heel wat voordelen. Het verleent de arts bijvoorbeeld toegang tot een geneesmiddelendatabank die altijd up-to-date is. Het vergemakkelijkt bovendien de communicatie tussen arts en apotheker. Gedaan ook met onleesbare krabbels, of met frauduleuze praktijken zoals het eigenhandig veranderen van een voorschrift.

De overheid heeft onlangs beslist dat huisartsen en andere voorschrijvers (specialisten, tandartsen, vroedvrouwen) vanaf 1 juni 2018 alleen nog elektronisch geneesmiddelen mogen voorschrijven aan ambulante patiënten. De maatregel geldt dus niet voor patiënten die in een ziekenhuis verblijven. De verplichting is ook niet van toepassing bij het voorschrijven ophuisbezoek of op locatie (bv. in een woonzorgcentrum) of voor artsen en andere voorschrijvers die 62 jaar of ouder zijn op 1 juni 2018.

Bewijs van elektronisch voorschrift

Als je arts je geneesmiddelen elektronisch voorschrijft, dan geeft hij je geen papieren voorschrift meer. Je krijgt wel een bewijs van elektronisch voorschrift. Dat ziet er net zo uit als een papieren voorschrift, maar er staat een barcode op. Wanneer je apotheker die code scant, weet hij precies welke geneesmiddelen je nodig hebt.

Dat (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift zal op termijn echter eveneens verdwijnen. De overheid wil immers dat je vanaf midden 2019 je geneesmiddelen kunt afhalen in de apotheek zonder dat daar nog een bewijs van elektronisch voorschrift voor nodig is. Je apotheker zal dan je rijksregisternummer op je elektronische identiteitskaart inlezen om te weten welke geneesmiddelen je arts (of andere voorschrijver) elektronisch heeft voorgeschreven. Bovendien ben je tegen dan zelf in staat om je openstaande voorschriften elektronisch te raadplegen via je personal HealthViewer. De functionaliteiten van dat digitaal platform, waardoor je toegang krijgt tot je medische gegevens, worden vanaf mei 2018 stapsgewijs uitgerold.