Alcohol drinken wanneer je geneesmiddelen neemt, is niet altijd zonder risico’s. Wie op zeker wil spelen, drinkt dus beter niet. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je elke dag geneesmiddelen neemt. Wie laat zich immers niet van tijd tot tijd verleiden tot een glaasje? In dat geval ben je best op de hoogte van de mogelijke effecten die alcohol heeft op enkele veelgebruikte geneesmiddelen, en van de cocktails die je zeker moet vermijden.

Hoe beïnvloeden alcohol en geneesmiddelen elkaar?

Als je alcohol drinkt en medicatie inneemt, moet je lichaam zowel de alcohol als de medicatie afbreken. Hoewel die combinatie niet altijd voor problemen zorgt, is het toch belangrijk om te weten dat alcohol de werking van bepaalde geneesmiddelen verstoort. Ook het omgekeerde is mogelijk: bepaalde geneesmiddelen kunnen de effecten van alcohol versterken.

In feite kunnen zich drie verschillende scenario’s voordoen:

1. De effecten van alcohol worden versterkt ...

... want je lichaam breekt de alcohol minder goed af. Daardoor neemt het verdovende effect van alcohol toe: je wordt slaperig en zowel je coördinatie, als je concentratie- en reactievermogen verminderen. Ook kunnen onaangename effecten optreden zoals een warm en rood aangelopen aangezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van de bloeddruk, duizeligheid en hartkloppingen.

2. De medicatie is minder werkzaam ...

... omdat de alcohol ervoor zorgt dat de geneesmiddelen minder goed door het lichaam worden opgenomen of juist sneller worden afgebroken.

3. De werking van de geneesmiddelen neemt toe ...

... omdat alcohol de afbraak ervan vertraagt. Daardoor is het risico op bijwerkingen ook groter. 

Opgelet: “alcohol drinken terwijl je geneesmiddelen neemt”, betekent niet per se “alcohol drinken op het exacte moment waarop je de geneesmiddelen inneemt”, zoals wanneer je bijvoorbeeld een pil zou doorslikken met een pint bier. Ook als er enkele uren, of zelfs dagen, zijn verstreken tussen het drinken van alcohol en de inname van een geneesmiddel, kunnen de twee elkaars effecten nog versterken of verzwakken.

Over welke geneesmiddelen gaat het?

Voor meer informatie over het onderwerp, nodigen we je uit om deze brochure te raadplegen. Je vindt er een overzicht in terug van veelgebruikte geneesmiddelen en van wat er gebeurt wanneer je ze met alcohol combineert. Dat overzicht is echter niet volledig: als je twijfelt of je een geneesmiddel mag combineren met alcohol, vraag dan zeker raad aan je apotheker!